Pressemeddelelse
25. februar 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hess Legatet synger på sidste vers

 
 
 
 

2020 kan blive det sidste år, hvor "værdigt trængende" tidligere medarbejdere ved C.M Hess fabrikker i Vejle kan søge legat. Der er ansøgningsfrist 15. marts.

 
 
 
 

Støberiarbejderne i Grønnegade, 1885 (foto: Vejle Stadsarkiv, fotograf: H.P. Jensen)

 
 
 
 

Har du arbejdet ved C.M. Hess' fabrikker, der i næsten 100 år satte deres tydelige præg på Vejle centrum? Eller har du været gift med en der gjorde? Så kan det være, at du kan søge Hess Legatet. Men det er snart sidste chance.
 

I år er ansøgningsfristen 15. marts, og det kan blive det sidste år, det er muligt at søge. Legatet bliver nemlig nedlagt enten i 2020 eller 2021. Det nedlægges, fordi der efterhånden er ret få, som opfylder kravet om at have været ansat på virksomheden i mindst ti år (eller være enke/enkemand efter en der var). Sidste år var der derfor kun seks ansøgere, som hver modtog 20.000 kr.


C. M. Hess fabrikker startede i det små, da man ved grundlæggelsen i 1876 overtog W. Aarups jernstøberi i Grønnegade, men voksede sig større med årene. I starten af 1950'erne var der således omkring 850 ansatte. Virksomheden blev udvidet ad flere omgange og opførte en helt ny fabrik på Flegborg i 1898.


Den var især kendt for at lave flot dekorerede kakkelovne i støbejern, men producerede også bl.a. komfurer, badekar og døre i tusindvis, indtil man drejede nøglen om i 1975. 

 

Fakta
Følgende skal være opfyldt, for at du kan komme i betragtning til legatet:
- Du eller din afdøde ægtefælle har arbejdet ved C.M. Hess' fabrikker og/eller J.S. Hess & Søn i Vejle
- Du eller din afdøde ægtefælle var ansat i mindst 10 år
- Du eller din afdøde ægtefælle var ansat som arbejder eller funktionær
- Du eller din afdøde ægtefælle fratrådte stillingen på god fod med virksomheden (dvs. ikke pga. konflikter, forsømmelighed, kriminelle handlinger eller lignende)
- Du er "værdigt trængende".


Læs mere på www.vejle.dk/hesslegatet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Hanne Winkelmann (jurist)

Økonomi-, Arbejdsmarkeds- & Sundhedsforvaltningen

Mobil: 23 43 47 77
E-mail: hannw@vejle.dk