Pressemeddelelse
19. oktober 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forbedret indsats for socialt udsatte grønlændere i Vejle

 
 
 
 

Vejle Kommune har fået over 5 mio kr. fra Socialstyrelsen til at styrke indsatsen for udsatte borgere med grønlandsk baggrund. Pengene er bevilget over en treårig periode.

 
 
 
 
 
 
 
 

Der åbner sig nye muligheder for en forbedret hjælp til socialt udsatte grønlændere i Vejle med den pose penge fra Socialstyrelsen, som kommunen nu har modtaget. I erkendelse af, at de kommunale indsatser ofte har svært ved at nå denne gruppe borgere, meldte styrelsen før sommerferien, at kommunerne kunne søge penge til at styrke indsatsen. I denne uge fik Vejle så den gode melding om, at kommunen får over 5 mio kr. til formålet.

 

Samarbejde

Vejle er en af tre kommuner i landet, som får andel i Socialstyrelsens puljepenge. En af forklaringerne er, at man i projektansøgningen fra Vejle har præciseret, at hjælpen til de udsatte grønlændere i højere grad skal ske i et samarbejde mellem flere aktører. Derfor indgår både Grønlænderhuset og Kirkens Korshær som vigtige samarbejdspartnere i den fremtidige indsats.

 

En anden vigtig del bliver at bruge 'peer to peer-metoden', som kommunen har haft stor succes med på psykiatriområdet. I 'peer to peer' hjælper borgere hinanden, og i dette tilfælde skal frivillige grønlændere med tilknytning til Grønlænderhuset hjælpe socialt udsatte grønlændere med at deltage i og forstå de tilbud, som kommunen har.

 

Gitte Frederiksen, som er formand for Voksenudvalget i Vejle, glæder sig over den mulighed, som nu åbner sig.

- Det kan være svært at nå denne udsatte gruppe borgere, for der er både sproglige og kulturelle barrierer. Erfaringen er, at det er svært at fastholde dem i en længerevarende indsats, selv om vi måske lykkes med at få kontakt med dem og sætte noget i gang. Derfor har disse særligt udsatte borgere ikke fået det ud af vores tilbud, som vi gerne vil, og som de har så meget brug for. Det bliver forhåbentlig anderledes nu, siger Gitte Frederiksen.

 

Systemet kan være svært at forstå

En del af formålet med puljepengene er netop at fastholde de udsatte borgere i en længerevarende indsats, som gør en reel forskel for borgeren. Det kræver en 'oversætter', så borgeren bedre forstår de muligheder, som det kommunale system giver. Her kommer Grønlænderhuset, Kirkens Korshær og de frivillige peer to peer hjælpere ind i billedet. Men det kræver også, at det kommunale system indretter sig, så det bliver mere gennemskueligt for de udsatte borgere. Her vil Vejle Kommune fremadrettet arbejde med intern koordinering på en anden måde end hidtil.

 

En vej ud af social udsathed

Gitte Frederiksen har store forhåbninger til den styrkede indsats.

- Vi har forpligtet os til at hjælpe mindst 60 af vores mest udsatte borgere med grønlandsk baggrund i ansøgningen til Socialstyrelsen. Og det har vi tænkt os at holde. Der vil være forskel på, hvor langt de enkelte borgere kommer, men til syvende og sidst er vores mål, at alle 60 borgere flytter sig i retning af et bedre liv, og længere væk fra misbrug, hjemløshed, ledighed og social udsathed slutter udvalgsformanden.

 

Faktaboks:

Pr. 1. januar 2017 er der 427 borgere i kommunen, som er født i Grønland. 330 af disse er mellem 18 og 67 år. Ca. 90 personer vurderes at være socialt udsatte med behov for en ekstra intensiv indsats.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Gitte Frederiksen, formand for Voksenudvalget, Vejle Kommune, tlf. 24 42 86 95

 

Birthe Vorsum, social- og psykiatrichef, tlf. 29 67 35 85