Pressemeddelelse
20. februar 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politikere ser på bofællesskaber til ældre

 
 
 
 

Ældre vil gerne bo længst muligt i egen bolig og gerne i fællesskab med andre. Ønsker, som stiller nye krav til fremtidens ældreboliger, og som skal indarbejdes i Vejle Kommunes nye boligpolitik. På fredag tager politikerne på tur for at få inspiration til nye boformer.

 
 
 
 
 
 
 
 

Mange ældre vil gerne blive i egen bolig, når de når den tredje alder, men har fået øjnene op for fordelene ved at rykke sammen i bofællesskaber. Det løser en lang række problemer, fordi man får en nem bolig og et fællesskab med ligesindede. Som følge af den store interesse er der ventelister til de seniorbofællesskaber, der findes i dag.

Derfor har politikerne i Vejle Kommune søsat et projekt om fremtidens boliger til ældre i Vejle Kommune, som skal undersøge tendenserne inden for byggeri, når det kommer til ældre og boformer. Projektet har særlig fokus på boliger til ældre på landet, da politikerne gerne vil fastholde balancen mellem land og by, også aldersmæssigt.

 

- Fremtidens boformer står højt på den politiske dagsorden, siger Kenneth Fredslund Petersen, formand for Seniorudvalget og uddyber:

 

- Vi bliver flere indbyggere i kommunen, og særligt gruppen af ældre borgere vokser, fordi vi bliver ældre og ældre. Det kræver en god byudvikling. Derfor er vi ved at lave en ny boligpolitik, som også handler om boligudvikling på landet og ældre. Projektet om fremtidens boliger til ældre skal derfor resultere i konkrete anbefalinger til boligpolitikkens indhold.

- Der har været en tendens til, at der bygges flest ældrevenlige boliger i byerne, men vi ved, at ældre, der bor på landet, gerne vil blive i nærområdet - tæt på familie og venner. Vi vil derfor også gerne blive klogere på mulighederne for boliger til ældre, herunder seniorbofællesskaber, i de små bysamfund, og hvilke behov beboerne på landet har, supplerer Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.

Fredag den 22. februar tager Seniorudvalget og Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati derfor på tur rundt i landet til forskellige jyske landsbyer, som allerede har bygget boliger til ældre for at få viden om borgernes boligønsker og konkret inspiration til fremtidens boformer i Vejle. De besøger bl.a. OK-Fondens nyåbnede seniorbofællesskab Sundbakken ved Horsens, som består af boliger for borgere, der ønsker at indgå i et socialt fællesskab med sine naboer og et klimavenligt boligprojekt i Isenvad, en landsby med ca. 650 indbyggere.

Inspirationen skal bl.a. bruges på en workshop om boligpolitikken den 27. februar. Boligpolitikken forventes godkendt i løbet af sommeren 2019.

--------------------------


Mange ældre ønsker fællesskabet

  • 9,7 procent af de ældre, svarende til ca. 104.000 danskere over 65 år, føler sig ofte eller engang imellem ufrivilligt ensomme.
  • Hver tredje af de ældre, der ønsker at flytte, foretrækker en bolig i et seniorbofællesskab.
  • Ældre i bofællesskaber oplever, at de har fået en øget livskvalitet, og de har tættere og mere aktive naborelationer end ældre i andre boformer (Kilde: SFI og Methods/Petersen).
  • Der findes i dag 250-300 seniorbofællesskaber med i alt ca. 7.000 boliger i Danmark. Aktuelt står ca. 8.400 personer på venteliste til disse boliger.
  • Flere end 80.000 ældre i dag ønsker at flytte i seniorbofællesskab.
  • I 2040 vil hver fjerde dansker være over 65 år.

Kilde: Realdania

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Kenneth Fredslund Petersen, formand for Seniorudvalget, tlf. 28 72 62 39.
Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, tlf. 23 46 18 94.