Pressemeddelelse
9. december 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digital risikovurdering øger sikkerheden på bosteder

 
 
 
 

Et digitalt risikovurderingssystem giver medarbejderne på Vejle Kommunes bosteder et hurtigt overblik over beboernes adfærd, og systemet er med til at øge både medarbejdernes sikkerhed og beboernes trivsel. 

 
 
 
 
Digital risikovurdering
 
 
 
 

Når personalet på flere af Vejle Kommunes bosteder på handicap- og psykiatriområdet i dag vurderer, om en borger er på vej til at blive udadreagerende eller voldelig, sker det systematisk, veldokumenteret og med specifikke handleplaner for den enkelte borger. Det sidste år har Vejle Kommune brugt et digitalt risikovurderingssystem, som er både brugervenligt, overskueligt og mobilt.

 

Psykiatrichef Birthe Vorsum har siddet med i styregruppen. Hun forklarer:

 

- I det digitale system laver medarbejderne vurderinger af borgernes adfærd - typisk ved medarbejderskifte. Risikovurderingerne er bygget op om individuelle risikoprofiler af alle beboere, som er opdelt i en beskrivelse af hhv. rød, gul og grøn adfærd, hvor rød signalerer, at borgeren har det dårligt, og at medarbejderne skal være forberedte på konflikter, mens grøn betyder, at borgeren har det godt. Profilen indeholder samtidig en individuel handling til hver adfærd, så medarbejderne ved, hvordan de skal forholde sig til en given adfærd. Hvis adfærden viser, at der er risiko for vold, kan de bedre forebygge, hvordan de vil håndtere en eventuel voldsom adfærd. 
 

Borgerne har lavet egne risikoprofiler
De borgere, der har været i stand til det, har været med til at lave deres egne risikoprofiler og selv sat ord på, hvordan de gerne vil mødes og støttes af medarbejderne, når de har det svært. Fx kan en profil indeholde en beskrivelse af, hvordan en borger ser ud, når vedkommende er sur eller ked af det, og hvordan borgeren gerne vil støttes, så situationen ikke udvikler sig til en konflikt eller vold. Det kan fx være en liste over afledende eller beroligende aktiviteter: At lytte til en bestemt slags musik, at gå en tur eller noget helt tredje, som borgeren selv anfører som beroligende.

 

- Det giver dem en stor tryghed at vide, at alle medarbejdere har samme information om, hvordan de gerne vil mødes. Og det er i sig selv konfliktnedtrappende, siger psykiatrichefen og fortæller, at medarbejderne kan tilgå den digitale risikovurdering fra pc, skærme i personalerum, tablets og smartphones. Så risikovurderingen er hurtig at opdatere og få adgang til, når man som medarbejder møder på arbejde eller skal have overblik og tage eventuelle forholdsregler, når man møder en borger med "rød adfærd".

 

Også Vejle Kommunes handicapchef Peter Anders Larsen er repræsenteret i styregruppen, og han hæfter sig ved, at systemet også er et godt ledelsesværktøj:

 

- Løsningen giver lederen et samlet overblik over sikkerhedssituationen i en afdeling. Det øger trygheden for medarbejderne at vide, at deres leder holder øje med, hvad der sker, selvom de ikke er til stede i afdelingen.


Evalueringen af systemet viser, at det er med til at skabe mere tryghed for både borgere og personale, og at antallet af voldsepisoder og trusler er reduceret, hvorfor bostederne fortsætter med at bruge systemet fremadrettet. Systemets største styrke er ifølge Peter Anders Larsen, at risikovurderingerne er digitale:


- Den mest almindelige udfordring med de tidligere metoder til risikovurderinger var, at de var papirbaserede og derfor blev foretaget for sjældent - og derfor hverken var opdaterede eller tilgængelige for den medarbejder, som stod over for en voldelig beboer og skulle vurdere situationens farlighed på et splitsekund. Fordelen ved vores løsning er, at risikovurderingerne hele tiden er synlige for medarbejderne, der ved hjælp af en simpel farvekode hurtigt kan danne sig et overblik over den enkelte borgers aktuelle sindstilstand og dermed træffe de nødvendige forholdsregler, siger Peter Anders Larsen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Psykiatrichef Birthe Vorsum, tlf. 26 67 35 85.
Handicapchef Peter Anders Larsen, tlf. 21 57 79 18.