Pressemeddelelse
3. april 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune kan nu også passe børn om natten og på helligdage

 
 
 
 

Forældre, der varetager samfundskritiske funktioner, kan nu få passet deres børn på alle tider af døgnet på alle ugens dage.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Vi vil gerne understøtte vores sundhedsvæsen og andre vigtige funktioner i en tid, hvor der kan blive brug for alle kræfter, fortæller Torben Elsig, formand for Børne- og Familieudvalget.

- Der kan være nogle familier, hvor børnepasningen kan blive et problem, hvis forældrene skal arbejde på skæve tidspunkter, og de sædvanlige alternative pasningsmuligheder er sat ud af spillet. Dem vil vi gerne hjælpe, så de kan hjælpe os alle sammen, understreger Torben Elsig.

 

Døgnpasningstilbuddet vil foregå i daginstitutionen Trip Trap Træsko i den afdeling (Skovhulen), der ligger tæt på sygehuset. Det vil være institutionens personale, der passer på børnene, evt. sammen med personale fra barnets normale institutionen. Tilbuddet kan tage børn op til 9 år, hvis der bliver behov for det.
 

Tilbuddet er en del af kommunens nødpasning under Coronakrisen og er målrettet familier, hvor forældrene varetager en kritisk samfundsfunktion og ikke kan finde alternative pasningsmuligheder.

- Vi har været klar med tilbuddet siden starten af krisen, men der har indtil nu ikke været behov for det, fortæller Torben Elsig og fortsætter: Med påsken på vej tror vi på, at behovet kan komme, så derfor gør vi opmærksom på muligheden for døgnpasning nu.

 

Forældrene skal kontakte kommunens pladsanvisning, hvis de har behov for tilbuddet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Torben Elsig-Pedersen, tlf. 40945740