Samarbejdet mellem Vejle Kommune og Renell ophører

 
 
 
 

Vejle Kommune og rengøringsselskabet Renell har efter fælles aftale besluttet at stoppe samarbejdet om rengøring på en række kommunale lokationer. Kommunen har nu indledt forhandlinger med andre leverandører for at finde en midlertidig løsning.

 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune og Renell er trods gentagne forsøg ikke lykkedes med at nå til fælles forståelse af, hvilken kvalitet rengøring som Vejle Kommune og rengøringsselskabet Renell oprindeligt har aftalt. Derfor har kommunen flere gange opkrævet bod af Renell for manglende rengøring.

 

Som konsekvens af det har de to parter nu aftalt, at rengøringsselskabet frigøres for sine forpligtelser i Vejle Kommune fra 30. november 2022 mod at betale en passende kompensation til kommunen.

Parterne er enige om principperne for, hvordan kompensationen fastsættes, og det er ud fra disse, at begge parters advokater nu arbejder på at gøre det endelige beløb op.

 

Vejle Kommune har straks indledt forhandlinger med andre leverandører for at finde en midlertidig løsning på rengøringen af de lokationer, som tidligere var Renells ansvar. Den midlertidige løsning skal gælde, indtil der er gennemført et nyt udbud.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Dan Zoëga-Nielsen, afdelngsleder for Kørsel og Service, tlf.: 30490196