Pressemeddelelse
8. oktober 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landdistriktsidé om lokale udviklingsagenter kommer til Vejle by

 
 
 
 

Vejle by har over de seneste år fået en række lokalråd. En velprøvet idé fra kommunens
landdistrikter kommer derfor til Vejle by nu. Kommunen vil sammen med lokalrådene tilbyde
lokalt engagerede borgere en møderække, om hvordan man skaber udvikling af lokalsamfund.

 
 
 
 
 
 
 
 

Et kursusforløb i at blive udviklingsagent for sit lokalsamfund har været gennemført med succes i
en række landsbyer i Vejle Kommune. I samarbejde med Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen vil
kommunen nu omplante ideen til Vejle og kommunens nyeste lokalråd.

 

Hvis du vil gøre noget for dit lokalsamfund, tilbyder kommunen en møderække, hvor du sammen
med andre med samme interesserede kan gøre en forskel.

 

Møderækken tilbydes i samarbejde med lokalrådene i Grundet, Vestbyen, Grønlandsvejen og
Bredballe Strand. Henover fire møder i vinteren og foråret arbejder borgerne med deres
lokalsamfund hjulpet og undervist af dygtige undervisere og af hinanden. Møderne foregår lokalt.
Møderækken skal være med til at sætte skub i den lokale udvikling og styrke
sammenhængskraften i lokalområder i Vejle by.

 

Gensidig fordel
Formålet er at få endnu flere lokale kræfter til at sætte tiltag i gang og skabe bedre samarbejde
mellem de lokale grupper, foreninger og institutioner.

 

- Vi har lært fra erfaringerne i kommunens landdistrikter, at et velfungerende lokalsamfund
med eget lokalråd er med til at styrke nærdemokratiet. De erfaringer kommer nu Vejle by
til gavn. De fire lokalråd, vi arbejder sammen med i Vejle by, er nye, og mange borgere
kender dem ikke endnu. Derfor gør vi noget, så de kan blive set og få mere
gennemslagskraft, siger Thyge Havgaard Bjerring, formand for Udvalget for Lokalsamfund
og Nærdemokrati og fortsætter:

 

- Set fra lokalområdets side er der behov for et stærkt lokalråd, der repræsenterer området
over for kommunen. Og fra kommunens side er der brug for velorganiserede og
velfungerende lokalsamfund, der kan skubbe til udviklingen lokalt.

 

Tager udgangspunkt i konkrete projekter
Første kursusdag er torsdag 10. oktober kl. 17.00-21.30 og fortsætter på tre torsdage henover
vinteren og foråret. Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen er tovholder sammen med lokalrådene.
I løbet af de første to møder vælger man et relevant og vigtigt indsatsområde i sit lokalsamfund,
som der arbejdes med som case i de efterfølgende møder.

 

Tilmelding:
Møderne er gratis, men kræver tilmelding. Tilmelding sker via dit lokalråd:
• Vestbyens lokalråd v. Tove Knudsen, 60 35 06 42
• Bredballe Strand lokalråd v. Ole Harrit, 40 34 90 22
• Grønlandsvejens lokalråd v. Marie France White, 26 34 62 23
• Grundet lokalråd ved Birger Kristoffersen, 21 97 97 52

 

eller send en mail til Tyge Mortensen tygemortensen@gmail.com
Tovholder Tyge

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Thyge Havgaard Bjerring, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, tlf. 20 20 14
00
Peter Sepstrup, projektleder i Vejle Kommune, tlf.: 21 29 17 82