Pressemeddelelse
11. januar 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tusindvis af børn har et alkoholproblem

 
 
 
 

Vejle Kommune deltager i en ny, landsdækkende kampagne, som Alkohol & Samfund og TrygFonden står bag. Når far eller mor drikker, er det ikke bare de voksne, der har et alkoholproblem - det er i høj grad også børnene, selvom mange er gode til at skjule det for deres omgivelser.

 
 
 
 
 
 
 
 

Sundhedsstyrelsen anslår, at 122.000 børn og unge under 18 år fra alle sociale lag vokser op i et hjem, hvor far eller mor - eller begge - drikker for meget. Mens det tidligere kun var den, der drak, der kunne få gratis, anonym og skræddersyet behandling, er der i dag mulighed for støtte og samtaleterapi til børn - også selv om mor eller far endnu ikke har erkendt deres problem.

 

Desuden er der via satspuljemidler startet en række nye, gratis tilbud om terapi til børn og unge i alkoholfamilier, men mange kender ikke til disse behandlingstilbud. Alkohol & Samfund og TrygFonden iværksætter derfor pr. 11. januar og frem til marts 2018 den første landsdækkende oplysningskampagne der - ud over at opfordre borgere med alkoholproblemer til at opsøge kommunernes behandlingstilbud - gør opmærksom på de gratis muligheder for terapi til børn og unge i alkoholfamilier.

 

På kampagnens hjemmeside, www.hope.dk får lærere, frontpersonale og andre fagpersoner desuden konkrete råd til at tage den vigtige samtale med et barn - og barnets forældre - hvis der er mistanke om alkoholproblemer i familien. RusmiddelCenter Vejle i Vejle Kommune deltager også i kampagnen og vil i hele kampagneperioden være synlig i reklamespots i Lido Biograferne og på infoskærme rundt i kommunen.
 

Læs mere på kampagnens hjemmeside, www.hope.dk. På Vejle Kommunes hjemmeside på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle kan man også læse konkret om kommunens gratis alkoholbehandling, der omfatter både samtaler, støtte og terapi til både børn, unge og voksne, familierådgivning, anonym rådgivning, ambulant behandling og døgnbehandling.

"I RusmiddelCenter Vejle har vi altid forsøgt at inddrage hele familien i behandlingen og med afsæt i den enkelte families behov. Den kan bestå af både individuelle samtaler og børne- og familiesamtaler, dvs. i nogle samtaler inddrages ægtefælle eller kæreste, i andre samtaler også børnene. Har borgeren mindre børn er børne- og familieperspektivet altid en del af den individuelle samtale," siger Janne Skott Børgesen, afdelingsleder i RusmiddelCenter Vejle.

 

På www.hope.dk kan man fra 11. januar også se Danmarkspremieren på en ny kortfilm "Næste stop" med Ann Eleonora Jørgensen i hovedrollen. Filmen handler om den 18-årige Siv, der er på vogntur med sine klassekammerater for at fejre, at de netop er blevet studenter. Det burde være den bedste dag i hele hendes ungdom og kulminationen på gymnasietiden, men for Siv handler det kun om at slippe helskindet igennem festen i hjemmet, med en kærlig, men utilregnelig mor, som har et alkoholproblem.

 

Hemmeligheder, løgne og skader for livet

"Tusindvis af børn i dagens Danmark betaler en høj pris, når en eller begge forældre drikker. Og det kan have konsekvenser langt ind i voksenlivet. Undersøgelser viser, at børn, der har en far eller mor med et alkoholproblem, har 2,5 gange større risiko for at blive indlagt på psykiatrisk afdeling og cirka dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord. Børn i alkoholfamilier har desuden større risiko for selv at udvikle et alkoholmisbrug," siger Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund.

 

Peter Konow understreger, at personer med alkoholproblemer ligesom alle andre forældre vil deres børn det bedste. Men når man er afhængig af alkohol, kommer flasken ofte i først række. I den situation tyr mange børn til hemmeligheder og løgne for at holde familiens alkoholproblemer skjult for omverdenen - af skam og frygt for hvad der sker, hvis sandheden kommer frem. Nogle af børnene bliver voksne før tid, nogle bliver slået eller psykisk mishandlet, nogle falder fra i skolen og nogle begynder selv at drikke i en tidlig alder - mens andre holder facaden og bliver 12-tals studenter. Men fælles for dem er, at de har brug for støtte og terapi.

 

Børne- og Socialministeriet uddelte i 2016 264 millioner kroner til opstart af nye terapitilbud til børn og unge under 25 år i familier med stof- og alkoholmisbrug. Der er sidenhen startet mere end 20 nye terapitilbud op, og der er ledig kapacitet i langt de fleste nye tilbud - hvilket ifølge Peter Konow tyder på for lille kendskab til tilbuddene.

 

På kampagnens hjemmeside, www.hope.dk, er der derfor en oversigt over de i alt 60 specialiserede tilbud til børn og unge i alkoholfamilier, der findes over hele landet. 34 steder har ved en rundspørge foretaget af Alkohol & Samfund og Trygfonden i november-december 2017 oplyst, at de har ledig kapacitet og at børn og unge kan komme til en første samtale inden for 14 dage. De resterende 26 steder oplyser, at de børn og unge der har akut brug for hjælp, får hjælpen indenfor 14 dage - men at der for andre kan være længere ventetid.
 

Behandling giver respekt fra omgivelserne

Overforbrug af alkohol er relateret til over 200 forskellige sygdomme og er en af de faktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden - næst efter rygning.

 

"Hvis flere kom i behandling, ville antallet af børn i alkoholfamilier også falde. Vi håber derfor, at kampagnens fokus på de børn, der betaler prisen for forældrenes alkoholproblemer, samtidigt vil få langt flere forældre til at benytte kommunernes gratis, anonyme og skræddersyede behandlingstilbud," siger Mette Meldgaard, programchef i TrygFonden.

 

Hun understreger, at det er vigtigt at komme i behandling så tidligt som muligt, og at man i mange tilfælde kan nøjes med samtaleterapi og passe sit job samtidigt med et behandlingsforløb.

 

"Der er uhyggeligt mange knuste skæbner og bristede relationer forbundet med alkoholmisbrug - både for den drikkende og de nære omgivelser. Jo før man kommer i behandling for sit misbrug, jo bedre. Man kan ikke undgå at få respekt både fra sine børn, men også fra arbejdsgiver, kæreste, ægtefælle og resten af samfundet, hvis man er så modig at erkende og gøre noget ved sit alkoholproblem. Der er frit valg imellem kommunernes behandlingssteder, hvis man for eksempel hellere vil i behandling i nabokommunen eller i den kommune, hvor man arbejder. Og det er gratis at gå i behandling," siger Mette Meldgaard.

 

Kampagnen starter torsdag den 11. januar og løber frem til marts 2018. Den kan ses på www.hope.dk og på www.hope.dk/fagperson, hvor der også er guidelines til at tage den vigtige samtale med et barn - og barnets forældre - ved mistanke om alkoholproblemer i hjemmet. Desuden kan man tage en anonym alkoholtest og se, om man har styr på sine alkoholvaner og finde adresser på behandlingssteder, hvis man selv drikker, er voksen pårørende eller hvis man som barn eller ung har brug for terapi eller støtte fordi mor eller far drikker for meget.

 

---------------------------------------

 

FAKTA
 

Bagrund for kampagnen

Siden 2007 har alle haft ret til gratis alkoholrådgivning og behandling gennem deres kommune. Der har ikke været nogen nationale oplysningsindsatser om behandlingsgarantien (bortset fra Alkohol & Samfund og TrygFondens årlige RESPEKT kampagner - i år for fjerde år i træk) og der går i gennemsnit 11 år, før en person med et alkoholoverforbrug søger hjælp hos kommunen. Det går i smertelig grad også ud over børnene, når mor eller far - eller begge - drikker for meget.

 

Derfor iværksætter Alkohol & Samfund og TrygFonden nu en kampagne, der starter torsdag den 11. januar og løber frem til marts 2018. Den kan ses på www.hope.dk og på www.hope.dk/fagpersonhvor der også er guidelines til at tage den vigtige samtale med et barn - og barnets forældre - ved mistanke om alkoholproblemer i hjemmet. Desuden kan man tage en test og se, om man drikker for meget og finde oversigter over behandlingssteder, hvis man selv drikker, eller hvis man som barn eller ung har brug for terapi eller støtte, fordi mor eller far drikker.

 

Foreløbigt 70 kommuner, herunder Vejle Kommune deltager i kampagnen.

 

Alkoholmisbrug i Danmark

· 140.000 danskere har udviklet alkoholafhængighed og 122.000 børn og unge under 18 år vokser op med en mor eller far, der drikker. Hver femte dansker er vokset op i en familie, hvor der bliver drukket for meget. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen og SIF.

· Undersøgelser viser, at børn, der har en far eller mor med et alkoholproblem, har 2,5 gange større risiko for at blive indlagt på psykiatrisk afdeling og cirka dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord. Mange bærer også problemerne med sig ind i voksenlivet. Der er desuden større risiko for, at børn af alkoholmisbrugere selv udvikler et alkoholmisbrug.*

· En undersøgelse udført af Børnerådet i 2016 viser, at 21 pct. af de børn, der lever i et hjem med alkohol- og/eller stofmisbrug, er blevet slået med flad hånd inden for det seneste år. Til sammenligning gælder det for 6 pct. af børnene, der lever i en familie uden misbrug.**

· Der er behandlingsgaranti mod alkoholmisbrug og kommunale alkoholbehandlinger har siden 2007 tilbudt borgere med alkoholproblemer og pårørende til drikkende, gratis behandling, rådgivning og terapi. Det er der desværre alt for få, der gør brug af, og der går i gennemsnit 11 år, før en person med et alkoholoverforbrug søger hjælp hos kommunen.

 

*Kilde: "Perceived parental alcohol problems and drinking patterns in youth:

A cross-sectional study of 69,030 secondary education students in Denmark."

Veronica S.C. Pisinger, Charlotte A. Holst, Pernille Bendtsen, Ulrik Becker &, Janne S. Tolstrup. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

**: spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel, som blev gennemført i september 2016. 23 pct. af de børn, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, var 12 år, 71 pct. var 13 år, og 6 pct. var 14 år.
https://bornsvilkar.dk/nyheder/ny-undersogelse-udsatte-born-er-i-storre-risiko-vold-derhjemme

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Janne Skott Børgesen, afdelingsleder i RusmiddelCenter Vejle, tlf. 21 34 63 36. Mail: jasbo@vejle.dk


Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund. Tlf. 50 59 14 73. Mail: pko@alkohologsamfund.dk


Anette Søgaard Nielsen - forsker, projektdirektør og bestyrelsesformand i Alkohol & Samfund. Tlf. 29 13 58 25. Mail: ansnielsen@health.sdu.dk

Mette Meldgaard, programchef i TrygFonden. Tlf. 20 58 56 45. Mail: mm@trygfonden.dk

 

Mere info om kampagnen på www.hope.dk