Pressemeddelelse
14. december 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corona-pulje på 250.000 kr. til at hjælpe ensomme ældre ind i fællesskaber

 
 
 
 

Corona-epidemien vender hverdagen på hovedet hos mange ældre, der ikke kan deltage i de aktiviteter og fællesskaber, de plejer. Med en ekstraordinær pulje kan frivillige sociale foreninger nu søge penge til aktiviteter, der bidrager til at forebygge ensomhed hos ældre i Vejle Kommune.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Seniorudvalget oplever i øjeblikket, at mange af de frivillige sociale foreninger i stor stil aflyser eller udsætter deres arrangementer på grund af corona. Og det bekymrer seniorudvalgsformand Kenneth Fredslund Petersen:

 

- Mange ældre holder sig i disse tider isoleret fra omverdenen med fare for at havne i ensomhed og depression. Derfor er det ekstra nødvendigt at fastholde og skabe muligheder for at deltage i eller selv bidrage til fællesskaber - uden at det selvfølgelig øger smitterisikoen.

 

Seniorudvalget har derfor valgt at lave en ekstraordinær pulje på 250.000 kr., som foreninger kan søge frem til 15. marts 2021.

 

- Med denne pulje ønsker vi at støtte op om de initiativer, der fastholder eller udvikler nye aktiviteter dels med penge og dels med inspiration og hjælp til at gå nye veje. Det kan være besværligt og kræve ekstra kræfter at skulle gøre noget andet, end man plejer. Eller være forbundet med ekstra omkostninger, siger Kenneth Fredslund Petersen.

Ideer til coronasikre aktiviteter
Den økonomiske støtte til de ekstra omkostninger eller nye aktiviteter kan foreningerne få ved at søge den ekstraordinære coronapulje, mens de kan få vejledning og inspiration ved at kontakte kommunens frivilligkoordinator Vibeke Bundgård, der gerne vender ideer og muligheder med foreningerne:

- Det kan helt konkret handle om, at foreningerne skal have hjælp til det it-tekniske med at omdanne et fysisk møde til et virtuelt møde. Eller mangler hjælp til at få coronasikret en bestemt aktivitet, siger Vibeke Bundgård, der også har ideer til nye coronasikre aktiviteter som f.eks. virtuelle kaffegrupper, strikkeklubber eller streamede foredrag og underholdning.

Vejle Kommune behandler ansøgningerne løbende. Foreningerne kan søge puljen indtil den 15. marts 2021, eller indtil midlerne er udmøntet.

Få mere information om puljen, og hvordan man søger på www.vejle.dk/frivilligpulje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Kenneth Fredslund Petersen, formand for Seniorudvalget, tlf. 28 72 62 39.
Vibeke Bundgård, frivilligkoordinator, tlf. 24 90 67 92.