Pressemeddelelse
28. marts 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FN’s bæredygtighedsmål i Økolariet

 
 
 
 

Mange af de udfordringer, vi står over for i dag, er globale og kræver derfor også globale løsninger. Det betyder ikke, at den enkeltes bidrag er ligegyldig. Tværtimod, er det vigtigt, at vi alle yder vores bidrag til at løse de udfordringer, vi står overfor. Det er, hvad Økolariets nye udstillingsrum - Verdensrummet - handler om. Her har vi fokus på FN's 17 Verdensmål for at skabe en bæredygtig klode.

 
 
 
 

Verdensrummet i Økolariet, hvor man kan se og læse om FN’s mål for en bæredygtig verden

 
 
 
 

Verdensrummet i Økolariet

Verdensrummet er Økolariets nye rum, hvor vi gennem året vil have skiftende udstillinger og aktiviteter, som tager udgangspunkt i FN's Verdensmål for udviklingen af en bæredygtig klode. I rummet er der, ud over udstillinger, bløde møbler og et bord, hvor gæsterne kan sidde og tegne og lave små spil, så der er noget for alle aldersgrupper.

 

"Vores øvrige udstillinger er meget informationstætte og sansemættede. Derfor synes vi, det kunne være godt at have et rum, hvor man kan stoppe op, slappe lidt af og måske tænke over de store linjer, der præsenteres i FN's Verdensmål", fortæller projektleder Hanne Rasmussen.

 

Lige nu kan gæsterne se et udvalg af plakater lavet af lokale kunstnere i forbindelse med Vejles Folkemøde sidste år, hvor de har fortolket FN's Verdensmål. Det 12. mål om "Ansvarlig forbrug og produktion" er udfoldet i en lille udstilling om bæredygtige sko. Der er også mulighed for at gå i dybden med hvert af de 17 mål på en informationsskærm.

 

Den globale vinkel

"Økolariets fokus er primært danske og lokale forhold og problemstillinger, som vi så folder ud og perspektiverer med en global vinkel. I "Verdensrummet" vender vi det om, og tager med Verdensmålene udgangspunkt i det globale. Det er meningen, at der altid vil være noget i det rum, der relaterer sig til et eller flere af Verdensmålene", siger Økolariets leder Niels Nørgaard.

 

Nogle forskere kalder den tid, vi lever i nu, for Antropocæn - Menneskets tidsalder. Heri ligger, at vi mennesker nu påvirker jorden med en kraft lige så stor som geologiske fænomener som fx meteornedslag, vulkanudbrud og jordskælv. De menneskeskabte klimaforandringer er et eksempel herpå. En miniudstilling i Verdensrummet viser eksempler på Jorden set fra luften, hvor menneskets påvirkning er tydelig.

 

"Der er ingen tvivl om, at vi mennesker påvirker jorden med uhørt kraft. Derfor er det så vigtigt, at vi fremhæver og formidler verdensmålene. De er jo lige nøjagtigt lavet for, at det, vi kan kalde Menneskets tidsalder, bliver så bæredygtig som muligt, så vi ikke ødelægger kloden helt", forklarer Niels Nørgaard.

 

Spiselige insekter

Økolariets meget populære udstilling om spiselige insekter var tidligere i Verdensrummet. Den er nu taget ned, men genopstår til sommer på 1. sal i en helt ny version, der vil handle om, hvordan vores valg af kost påvirker klimaet og naturen. Men insekterne kan gæsterne stadig både se og få smagsprøver på.

 

"Vi har tyvstartet lidt på den nye udstilling og lavet en opstilling med informationer om, hvordan det, vi spiser, påvirker klimaet. Her kan gæsterne også se levende melorm og fårekyllinger, da de er gode eksempler på mad, der er både klimavenlige og bæredygtige, og i receptionen uddeler vi smagsprøver", fortæller Hanne Rasmussen.

 

Økolariet har åben alle dage fra 10-16

 
 
 
 
Kontaktinformation

Udstillingsansvarlig Hanne Rasmussen, mail hatra@vejle.dk, tlf. 7681 2057
Økolarieleder Niels Nørgaard, mail: nieno@vejle.dk, tlf. 2929 2046

 
 
 
 
 
 
 

Økolariet
Dæmningen 11 - 7100 Vejle - Tlf.: 76 81 20 60 - Mail: okolariet@vejle.dk