Pressemeddelelse
9. august 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undervisningsminister besøger Vejle Midtbyskole 10. august 

 
 
 
 

Undervisningsminister Merete Riisager har ønsket at besøge en af de skoler, der får penge fra "Skolepuljen", hvis det lykkes skolen at løfte de fagligt svage elever.

Pressen inviteres til at deltage.

 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Midtbyskole er en af de 121 skoler over hele landet, der har fået tilbud om at blive en del af regeringens Skolepulje. De 500 mio. kr. i puljen bliver udmøntet over tre år og udbetales til skoler, der lykkes med at løfte det faglige niveau hos de fagligt svageste elever i udskolingen.

Det gælder i fagene dansk og matematik, og der er mellem 1,3 og 1,5 mio. kr. om året til de skoler, der lykkes.

Vejle Midtbyskole har valgt at investere i flere lærer-ressourcer.

 

Ministerbesøget foregår 10. august på Midtbyskolens Udskoling, Afdeling Strandgade 2E, og varer fra kl. 11.10 - 12.20.

 

Pressen er velkommen til at følge med rundt, og der er mulighed for spørgsmål til undervisningsminister Merete Riisager som afslutning på besøget. Misteren vil bl.a. snakke med elever i 9. klasse, med skolens matematikvejleder, læsevejleder og skoleleder om skolens plan for det faglige løft af eleverne.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Pressesekretær Andreas Müller, Undervisningsministeriet, tlf. 33 92 50 26, andreas.muller@uvm.dk


Skoleleder Anne Gulbech, Vejle Midtbyskole, tlf. 23 74 90 89, angsc@vejle.dk

 

Læs mere: https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/april/170425-500-mio--kr--til-loeft-af-fagligt-svage-elever