Pressemeddelelse
24. august 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle kommune får et internationalt skoletilbud i 7-9. klasse

 
 
 
 

Elever i Vejle Kommune kan fra næste skoleår få et skoletilbud i 7-9. klasse, hvor ca. 50% af undervisningen foregår på engelsk. Der undervises primært på engelsk i de naturvidenskabelige fag, mens de kulturbærende fag som f.eks. Dansk og Historie vil foregå på dansk.

 
 
 
 
 
 
 
 

Muligheden kommer, efter at Vejle Kommune netop har fået godkendt en ansøgning i Undervisningsministeriet om at etablere en international udskolingslinje på Vejle Midtbyskole.

 

Linjen er beregnet til danske børn i familier med et international perspektiv på livet og børn af udenlandske forældre, der opholder sig her midlertidig eller bosætter sig i forbindelse med arbejde eller lignende.

 

Formand for Børne- og Familieudvalget Torben Elsig-Pedersen (B) glæder sig over, at Vejle Kommune nu kan tilbyde eleverne et internationalt skoletilbud i folkeskoleregi.

- Jeg glæder mig over, at vi nu kan tilbyde vores elever et nyt og efterspurgt skoletilbud. Med det her initiativ understøtter vi, at mange af vores familier lever med internationalt udsyn, og at stadig flere af vores elever i fremtiden kommer til at begå sig på en global scene. Jeg håber, at det nye tilbud vil tiltrække elever fra hele Vejle Kommune, siger Torben Elsig-Pedersen.

 

Et ønske fra erhvervslivet

Men det er ikke kun ud fra et skolesynspunkt, at Torben Elsig-Pedersen glæder sig over det nye skoletilbud i Vejle.

- Byrådet har altid fokus på, hvordan vi kan betjene vores erhvervsliv bedst muligt. Erhvervslivet har længe efterspurgt et skoletilbud, som kan gøre det lettere at falde til i Vejle for deres internationale medarbejdere og deres familier. Vejle Kommune har allerede et internationalt tilbud i mindre målestok på Vejle Midtbyskole for 0.-6. kl. Med den nye linje får vi et langt stærkere og mere sammenhængende skoletilbud for vores internationale arbejdskraft, understreger Torben Elsig-Pedersen.

 

Glæde og spænding på Vejle Midtbyskole

På Vejle Midtbyskole er der også stor glæde over udsigten til at kunne etablere en international linje fra sommeren 2019.

 

- Vi er meget glade for at få ansøgningen godkendt. Det betyder, at Vejle Midtbyskole nu kan udbyde noget helt unikt i Vejle. Erfaringer fra andre internationale udskolingslinjer viser, at man tiltrækker et nyt elevsegment, og at motivationen er tårnhøj for disse elever, da de har gjort et aktivt tilvalg omkring den særlig profil, som linjen har, fortæller Anne Gulbech Rasmussen, skoleleder på Vejle Midtbyskole.

Skoletilbuddet begynder til august 2019. Frem til første skoledag er der et spændende forarbejde med at få rekrutteret og sammensat medarbejderteamet, få planlagt undervisningen, finde undervisningsmaterialer og få gjort lokaler klar. Til foråret udbydes tilbuddet, og det kan søges af elever fra hele Vejle Kommune.

 

Fakta:

 • Forsøgsperioden: 2019/20, 2020/21, 2021/22.
 • Forsøget omfatter 7-9. kl. på Vejle Midtbyskole, men henvender sig til elever i hele Vejle Kommune.
 • Der optages årligt maks. 28 elever på linjen.
 • Fordeling af pladserne sker ved lodtrækning, hvis der er flere ansøgere end pladser.
 •  Ca. 50% af undervisningen foregår på engelsk. Fagene matematik, fysik/kemi, geografi, biologi og engelsk er omfattet af forsøget.
 • De kulturbærende fag foregår på dansk.
 • Der skal undervises i dansk i et omfang, så eleverne kan aflægge obligatoriske test og prøver på dansk.

Det nuværende internationale skoletilbud fra 0.-6. kl på Vejle Midtbyskole omfatter:

 • Informationsmateriale om skolen på engelsk.
 • International kontaktperson.
 • Lektiecafe/faglig fordybelse på engelsk fx som en del af den understøttende undervisning.
 • Sprogpakker med turboforløb i dansk evt. både for børn og forældre.
 • Kulturpakker for børn og deres forældre.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand for Børne - og Familieudvalget,

Torben Elsig-Pedersen

Mail: torel@vejle.dk

Tlf. 40945740

 

Skoleleder Vejle Midtbyskole
Anne Gulbech Rasmussen

Mail; ANGSC@vejle.dk

Tlf. 23749089