Pressemeddelelse
3. december 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muslinger skal få fisk tilbage i Vejle Fjord

 
 
 
 

Vejle Kommune og Vejle Amatørfiskerforening eksperimenterer med at skabe muslingebanker i Vejle Fjord. Bankerne skal være med til at genoprette den biologiske balance, så fiskene kan vende tilbage. Lige nu fanger fiskerne kun krabber. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En stor del af fortidens store fødekamre bl.a. for fisk og fugle, nemlig muslingebankerne, er gået til i forurening i Vejle Fjord, hvor bunden er dækket af et tykt lag mudder. Når muslingerne forsvinder, forsvinder fiskene også, og krabberne får frit spil. De kan begå sig i mudderet og æder alt. Situationen gør det svært for nye muslingebanker at vokse frem af sig selv.

 

Det kræver med andre ord en stor indsats at få genoprettet balancen i fjorden. For at yde et bidrag til det arbejde, har Vejle Kommune iværksat projektet Sund Vejle Fjord, hvor kommunen arbejder tæt sammen med en række af fjordens aktører om at eksperimentere med indsatser, som kan være med til at genoprette balancen.

 

En af indsatserne er et forsøg på at genskabe muslingebanker i Vejle Fjord. Det sker i samarbejde med Vejle Amatørfiskerforening, der står for alt det praktiske i projektet.

 

- Vi har gennem en længere årrække kunnet konstatere, at der er færre fisk i fjorden. Både i antal og af arter. Det vil vi gerne gøre noget ved, så der kommer mere liv med skjulesteder og fødesteder for fiskene, forklarer formanden for Vejle Amatørfiskerforening Henning Fredberg.

 

Fri af krabbehøjde
Det kan altså ske ved at få skabt nye muslingebanker. Eksperimentet går ud på at lægge net i havoverfladen, som holdes oppe ved hjælp af bøjer. Her får muslingelarverne mulighed for at gro og vokse sig til store muslinger, uden at krabberne kan nå dem. Når muslingerne har nået en vis størrelse, bliver nettene med muslingerne lagt ned på udvalgte positioner på bunden af fjorden. Kombinationen af net og muslingernes størrelse gør, at muslingerne har større mulighed for at klare sig fri af mudderet og etablere sig som en egentlig banke.

 

- Som kommune kan vi ikke bare lade som ingenting, når fisk og fugle forsvinder fra vores fjord. Derfor har vi i udvalget givet et økonomisk tilskud til projektet, så amatørfiskerforeningen i samarbejde med forvaltningen kan gennemføre det her projekt. Det bliver spændende at se, om eksperimentet lykkes. Det er der hårdt brug for, siger Karl Erik Lund, der er formand for Natur- og Miljøudvalget.

 

Bestyrelsesformand for Vejle Ådal og Fjord Kristine Kortnum er glad for det brede samarbejde og det store frivillige engagement omkring fjorden:

 

- Det er en stor opgave at få vendt udviklingen i Vejle Fjord, og det er vigtigt at alle bidrager. Vi håber, de indledende pilotprojekter omkring ålegræs og kunstige muslingebanker kan være med til initiere en større indsats for Vejle Fjords miljøtilstand.

 

Film om projektet
Første del af projektet er veludført. Muslingenettene har ligget i vandoverfladen siden foråret, og her i det sene efterår er de blevet placeret på bunden, hvor amatørfiskerne nu holder øje med, hvordan det går dem.

 

Se en film om projektet: https://dreambroker.com/channel/kwl58wgm/3qjjkrg2

 

FAKTA
En anden indsats i Sund Vejle Fjord er udplantning af ålegræs i fjorden. Det sker i samarbejde med Rødkilde Gymnasium.

 

Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord har taget initiativ til de forskellige indsatser under projekt Sund Vejle Fjord.

 

Billederne i pressemeddelelsen er til fri afbenyttelse. Og filmen må meget gerne deles.

I båden er Vejle Amatørfiskerforening på vandet for at lægge muslingenettene fra overfladen ned på bunden. Det er formanden for foreningen Henning Fredberg til venstre.

Det er også Henning Fredberg, der går på broen på nederste billede til venstre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand for Natur- og Miljøudvalget Karl Erik Lund, tlf.: 20 61 54 80; e-mail: kaelu@vejle.dk

Formand for bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord Kristine Kortnum, tlf.: 20 14 44 49;
e-mail kn@roedkilde-gym.dk 

Projektleder, biolog Mads Fjeldsø Christensen, tlf.: 21 29 30 14; e-mail: mafch@vejle.dk
Projektleder, biolog Klaus Balleby, tlf.: 76 81 22 53; e-mail: kleba@vejle.dk