Pressemeddelelse
3. juni 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny helhedsplan for Børkop kombinerer natur med flere boliger

 
 
 
 

Nikker Økonomiudvalget ja til udkastet til en helhedsplan for Børkop Vest, vil den være med til at sikre en bæredygtig udvikling af området, der på én gang sikrer byvisionen om naturbyen og skaber mulighed for flere boliger i et attraktivt hjørne af Vejle kommune.

 
 
 
 
 

Skærup Ådal.

 
 
 
 

Naturen bliver det helt centrale omdrejningspunkt i Vejle Kommunes helhedsplan, der åbner op for nye boliger i Børkop-området.

 

En helhedsplan, der giver et fingerpeg om fremtidens udvikling i Børkop, og som læner sig kraftigt op ad både sidste års kommuneplansdebat og den byvision, som lokalområdet var med til at udarbejde, og som i slutningen af året blev vedtaget i byrådet.

 

Udvikling i fire etaper

Boligudviklingen bliver delt op i fire etaper, således der kan rejses skov, anlægges naturstier og vilde naturarealer, der tilgodeser insektlivet og biodiversiteten. Helhedsplanen viser, hvordan Børkop kan kobles op på de omgivende landskabstræk og naturelementer, herunder Børkop Skov og Skærup Ådal. Dermed bygger planen videre på tidligere planer for udbygning af Børkop-området.

 

I alt vil der blive plads til op mod 500 boliger i Børkop-området. Der lægges op til en balanceret udbygning, hvor kommunen løbende vil følge prognoserne for elevtallet på Englystskolen. Dermed lægges der op til en langt mindre udbygningstakt, end vi har set de senere år.

 

Kobler by og skov sammen

Første etape er et område med plads til ca. 12 hektar byudvikling, der ligger mellem Søndergade og Børkop Skov. Her kan der opføres ca. 100 boliger - fortrinsvis som åben-lav bebyggelse. Det bliver tidligst i 2026, når det nye område ved Pjedstedvej forventes at være fuldt udbygget.

 

Planen bliver behandlet på et fælles møde mellem Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget mandag 8. juni. Godkender Økonomiudvalget planen, bliver næste skridt at indgå dialog med lokalråd og grundejere. Selv om Teknik & Miljøs Planafdeling er sendt på hjemmearbejde, er telefonerne og mails stadig åbne, så dialogen kan holdes kørende.

 

Del af Kommuneplan 2021-2033

Til næste forår offentliggøres forslag til en ny kommuneplan. Når det sker, vil også helhedsplanen for Børkop blive drøftet i forbindelse med kommuneplandebatten. Vedtages helhedsplanen, vil første etape indgå i Kommuneplan 2021-2033.

 
 
 
 
Kontaktinformation

Lars C. Buksti, chef for Plan, Byg & Miljø, tlf.: 76 81 22 60

 

Vedhæftede filer

Børkop Vest oversigtskort.pdf