Ny plan skal beskytte Vejle mod oversvømmelser

 
 
 
 

Et enigt byråd har godkendt Risikostyringsplan 2021-2027, der giver bud på, hvordan vi beskytter os bedst muligt imod klimaforandringer med ekstremregn og oversvømmelser til følge.

 
 
 
 
Havnen.jpg
 
 
 
 

Sommeren 2021 viste med al tydelighed konsekvenserne af klimaforandringer: Dramatiske oversvømmelser i det centrale Vesteuropa og en FN klimarapport, der vifter med det røde flag i forhold til klimaforandringer med medfølgende oversvømmelser og ekstreme vejrfænomener.

Der er med andre ord brug for effektive handlinger og klog beskyttelse over alt i verden. Også i Vejle Kommune, hvor byrådet netop har vedtaget Risikostyringsplan 2021-2027.

 

Enigt byråd vedtager plan

- Vi har flere gange oplevet, hvor udfordret Vejle midtby er, når ekstremregn og stormvejr rammer. Derfor har Kystdirektoratet udpeget Vejle som en af i alt 14 danske byer, der er mest udsatte for oversvømmelser. Med den status følger et krav med om, at vi skal lave en risikostyringsplan, der giver bud på, hvordan vi sikrer byen mod vand. Vi har i Natur- og Miljøudvalget haft planen i høring hen over foråret, og jeg er rigtig glad for, at et enigt byråd nu har vedtaget den, siger Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget.

 

Den nye plan bygger videre på den første risikostyringsplan, som Vejle Kommune udarbejdede i 2015, samt stormflodsstrategien, som blev vedtaget i byrådet i december 2020. Herudover indarbejder Risikostyringsplan 2021-2027 nogle af anbefalingerne og idéerne fra idékonkurrencen "Kanten" om stormflodsbeskyttelse, som kommunen satte i gang sidste år.

 

Vandforsinkelser og bedre varsling

Vejle Kommune arbejder allerede på mange fronter med at forsøge at styre vandet, så vi kan undgå oversvømmelser. Fx indviede kommunen tilbage i 2016 en sluse i Vejle midtby, der skal forsøge at styre vandmængderne fra vandløbene, før sommerferien indviede kommunen Tommy Troelsens Park på Horsensvej, som skal forsinke vandets vej ned ad bakkerne mod fjorden, og der arbejdes løbende på at forhøje og forstærke diger og brinker og skabe vandforsinkelser i oplandet til Grejs Å.

 

- Et vigtigt element i risikostyring er også at få borgerne aktivt med i beskyttelsen. Det er fx gennem varslingssystemet "Smart Vand Vejle" og et styrket beredskab. Men vi er også nødt til at erkende, at klimaforandringerne sker hurtigere, end vi kan forudse. Derfor er risikostyringsplanen dynamisk og kan tilpasses i takt med, at forandringerne sker, understreger Karl Erik Lund.

 

Læs hele Risikostyringsplanen 2020-2027.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget, tlf. 20 61 54 80

Lisbet Wolters, stadsarkitekt Vejle Kommune, liwol@vejle.dk , mobil: 20 22 94 68