Pressemeddelelse
27. november 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommunes nye frivilligkoordinator vil hjælpe coronaramte foreninger og ældre

 
 
 
 

Frivilligkoordinatoren er ansat til at støtte kommunens mange frivillige sociale foreninger i deres arbejde med at skabe fællesskaber og aktiviteter til gavn for kommunens ældre. Aktuelt vil hun sætte flere corona-egnede aktiviteter i gang. 

 
 
 
 

Kommunens nye frivilligkoordinator, Vibeke Bundgård, er allerede i fuld gang med at ringe rundt til de frivillige sociale foreninger for at tilbyde sin hjælp.

 
 
 
 

For mange ældre er coronakrisen en svær tid. De må vinke farvel til deres vante aktiviteter og daglige fællesskaber. Det behøves de dog ikke, hvis det står til Vejle Kommunes nyansatte frivilligkoordinator Vibeke Bundgaard, der er klar til sætte nye coronavenlige aktiviteter i gang og hjælpe foreningerne med at afholde coronasikre arrangementer.


- Vi oplever i øjeblikket, at mange af de foreninger, som har fået penge fra kommunens frivilligpulje, de såkaldte § 18-midler, aflyser deres arrangementer pga. corona og ønsker pengene overført til næste år, siger Vibeke Bundgaard.

Og det er ifølge Vibeke Bundgaard ikke altid nødvendigt:


- Det er faktisk nu i denne tid, at det er vigtigt at holde gang i aktiviteterne. For mennesker, der i forvejen har ensomhed som en del af livet, kan en periode med social isolation forstærke følelsen af at være ufrivilligt alene. Vi må tænke på nye måder at være sammen på, og der er heldigvis en del foreninger, der allerede har fundet og iværksat nye kreative løsninger på at kunne fastholde mulighederne for at mødes. Bl.a. søger ÆldreSagen flere frivillige til deres tryghedsopkald på telefonen og som besøgsvenner. Så vi kan kun appellere til vores medborgere om at tage skridtet og hjælpe med at få bugt med ensomhed og isolation.

Vibeke Bundgaard er derfor klar til at rådgive og hjælpe foreningerne til alligevel at afholde aktiviteterne eller sætte helt nye coronasikre aktiviteter i gang:
 

- Det kan helt konkret handle om, at en forening skal have hjælp til det it-tekniske med at omdanne et fysisk møde til et virtuelt møde. Eller det kan være, at de har brug for hjælp til at få coronasikret en bestemt aktivitet, så den kan afholdes i stedet for at aflyses, lyder det fra frivilligkoordinatoren, der aktuelt er i gang med at ringe rundt til foreningerne for at tilbyde sin hjælp.


Frivilligkoordinatoren har også flere forslag til, hvordan foreningerne kan sætte gang i nye sociale aktiviteter i mindre grupper eller skabe fysiske mødesteder, som inviterer ældre til, at de kan mødes på nye måder, f.eks. gåture i naturen med deltagelse af en præst, oplægsholder eller lign. Der er i øjeblikket flere nye statslige puljer, hvor frivillige sociale foreninger netop kan søge midler til aktiviteter, der kan hjælpe ensomme ældre ind fællesskaber.


Vibeke Bundgaard blev den 1. oktober 2020 ansat som frivilligkoordinator i Velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune. Hendes opgave er først og fremmest at hjælpe og være sparringspartner for kommunens mange frivillige sociale foreninger, så de frivillige oplever, at det er meningsfuldt at være frivillig og skaber endnu mere livskvalitet for Vejles ældre. Stillingen finansieres af den ensomhedspulje på 1,9 mio. kr., som Vejle Kommune i 2020-budgettet afsatte til at arbejde endnu mere målrettet for at komme ensomhed blandt ældre til livs.


Så sidder du i en frivillig social forening og har brug for hjælp, rådgivning, mangler ideer til aktiviteter eller information om aktuelle puljer, så kontakt Vibeke Bundgaard på telefon 24 90 67 92.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Frivilligkoordinator Vibeke Bundgaard, tlf. 24 90 67 92.