Pressemeddelelse
21. februar 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stormflodsbeskyttelse skal bidrage til merværdi, tryghed og det gode møde med vandet

 
 
 
 

Vejle Kommune sender sin stormflodsstrategi i høring fra den 21. februar 2020 og frem til 1. september 2020. Som en del af høringen afholdes fire arrangementer, hvor alle er inviteret. Her bliver der lejlighed for at blive inspireret, få ny viden, og komme i dialog om emnet stormflodsbeskyttelse via temaerne vand, natur og kunst. Se mere og kom med dine input på www.bylab.vejle.dk

 
 
 
 

I 2018 vakte Asmund Havsteen-Mikkelsens kunstværk Flooded Modernity stor opmærksomhed, da det var en del af Floating Art.

 
 
 
 

Vandstanden i verdenshavene stiger med en meter over de næste 100 år, og man forventer flere og voldsommere stormfloder. Det påvirker vores inderfjorde, og Vejle er en af i alt 14 danske byer, Kystdirektoratet har udpeget som risikoområde for oversvømmelse fra søer, åer og fjord. Det er baggrunden for, at Vejles byråd har vedtaget en stormflodsstrategi, der nu sendes i offentlig høring.

 

Højere vandstand i fremtiden

- Risikoen for oversvømmelse er helt reel for Vejle by. Så sent som vinterferiens to søndagsstorme viste med tydelighed, at når elementerne raser, giver det stigninger i vandstanden, siger borgmester Jens Ejner Christensen og fortsætter:

 

- Fremtidens vejrprognoser peger kun i en retning: Højere vandstand. Derfor er det helt afgørende, at vi har en strategi for, hvordan vi vil gribe fremtidens stormfloder an, og hvordan vi indretter os bedst muligt ved kanten til fjorden, så vandet bliver en naturlig integreret del af vores hverdag.

 

Ingen facitliste

Den til dato værste stormflod i Vejle skete i 1872 med en historisk vandstand i fjorden på 2,15 meter over daglig vande. Og det er udsigten til stormflod i den størrelsesorden i fremtiden, der ligger til grund for de tiltag, stormflodsstrategien foreslår.

 

- Stormflodsstrategien er ikke en endelig facitliste med to streger under. Vi kalder det for en adaptiv stormflodsstrategi, hvilken betyder, at stormflodsbeskyttelsen varetages i flere faser, der over tid tilpasses de nyeste prognoser og viden om klimaforandringerne, siger Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget.

 

Inddragelse af kunst i formidling af stormflodsstrategien

Undervejs, i det halve år strategien er i høring, afholdes fire arrangementer, som forener oplysning, dialog, kunst og byudvikling i ét. Arrangementerne kaldes for stormflodssaloner og skal være med til at udvide vores forståelse af stormflod, klimaforandringer og samfundet som helhed. Kunst evner at skabe en større bevidsthed og en mere nuanceret dialog omkring svære emner. Derfor bruges kunsten til at italesætte problematikkerne omkring stormflod for borgerne og skabe fokus på, hvad det vil betyde at være en kystnær by, som i fremtiden må forventes at leve i et tættere symbiotisk forhold med naturen og de udfordringer, det kan medføre.

 

Arkitektonisk smuk beskyttelse

- Man kan stormflodssikre på mange måder. I stedet for at bygge en høj mur i beton ønsker vi at forene rekreative områder, grønne byrum og æstetik i en højere enhed med en vandkant, der har forskellige formål alt efter, hvordan vandstanden er i fjorden, forklarer Lisbet Wolters, stadsarkitekt i Vejle Kommune.

 

Vejle er berømt for sin kunst og arkitektur - også uden for landets grænser. Derfor er det helt naturligt, at der i udviklings- og høringsprocessen inviteres kunstnere og arkitekter med for at give deres bud på, hvordan man kan forene stormflodsbeskyttelse med det rekreative og grønne - på en visuel smuk måde.

 

Du kan finde stormflodsstrategien på www.bylab.vejle.dk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Jens Ejner Christensten, borgmester i Vejle Kommune, tlf. 20 16 32 14

Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget, tlf. 20 61 54 80

Lisbet Wolters, stadsarkitekt Vejle Kommune, liwol@vejle.dk , tlf. 20 22 94 68