Vejle Kommune bevilliger endnu en million til køb af ny teknologi på velfærds- og sundhedsområdet

 
 
 
 

Årets sidste møde i Velfærdsteknologirådet resulterede i endnu en investering i velfærdsteknologier, som giver mere velfærd eller frigiver hænder. Denne gang blev der uddelt knap en million.

 
 
 
 
 
 
 
 

- Alle de teknologier, vi har valgt at afprøve denne gang, har potentiale til at forbedre borgernes trivsel og frigøre ressourcer til andre opgaver på velfærds- og sundhedsområdet, siger Velfærdsteknologirådet, som består af medlemmer fra henholdsvis Seniorudvalget, Voksenudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.


Elbiler til den beskyttede beskæftigelse

I Karriereværkstedet, Vejle Kommunes tilbud om beskyttet beskæftigelse, arbejder 12 borgere i Servicegruppen, som servicerer Handicapområdets centre med indvendig og udvendig vedligeholdelse. De har fået 420.000 kr. til at afprøve to elbiler, så borgerne kan klare flere opgaver helt selv.


Ny kommunikationsteknologi og elektroniske nøgleskabe

Borgere, der bor på bostederne Postens Vej og Skansebakken, har forskellige kommunikationsvanskeligheder, der har stor betydning for deres relationer og hverdag.

De har fået 290.000 kr. til indkøb af nye kommunikationsteknologier og kompetenceudvikling af de medarbejdere, der skal hjælpe borgerne.

 

På bostedet De 2 Gårde er der i alt 230 medarbejdere. Med så mange medarbejdere i døgndrift kan det være svært at holde styr på vikarnøgler, bilnøgler, indkøbskort, benzinkort mv.

De har fået 70.000 kr. til elektroniske nøgleskabe, som giver bedre overblik og arbejdsgange.


Muskelstimulering til borgere med synkebesvær og teknologimesse i 2022

Genoptræningen i Sundhedscentret har fået penge til VitalStim, som er muskelstimulering ved hjælp af svag strøm. Teknologien skal bruges af ergoterapeuter som en del af behandlingen mod synkebesvær. Der er i alt givet 48.930 kr. til indkøb af én VitalStim og certificering af medarbejdere.

 

Derudover er der planlagt en velfærdsteknologimesse i 2022 eller 2023. Den skal være med til at øge kendskabet, forståelsen og interessen for velfærdsteknologier - og skabe vidensdeling på tværs af medarbejdere og ledere i Vejle Kommune. Der er afsat 85.499 kr. til af afholde en messe.


Turbo på skærmbesøg

Og ellers blev der på mødet lagt stor vægt på at sætte turbo på implementeringen af skærmbesøg i hjemmeplejen. Der er allerede to gange givet penge til skærmbesøg, og pt. er implementeringen i fuld gang, så skærmbesøg bliver en fast del af hjemmeplejen i hele Vejle Kommune. Skærmbesøg skal bl.a. øge borgernes frihed og frigive tid til medarbejderne, hvilket er nødvendigt i en tid med store rekrutteringsudfordringer.


I alt 60 mio. kr. til velfærdsteknologi
Vejle Kommunes Velfærdsteknologiråd består af seks medlemmer fra Seniorudvalget, Voksenudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, som har ansvaret for at prioritere de i alt 60 mio. kr. til ny velfærdsteknologi. I budgetforliget i 2012 blev der afsat 20 mio. kr. til at teste og investere i teknologi, som skal imødekomme de kommende års demografiske udfordringer. I 2017 blev der afsat yderligere 20 mio. kr. til investeringer frem til 2020. Og i budgetforliget 2020 blev der lavet endnu en pulje på 20 mio. kr., som frem til 2024 skal bygge videre på de to tidligere puljer.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

- Anne Mette Lund, velfærdsdirektør, tlf. 76 81 60 00.
- Morten Kristensen, Velfærdsteknologirådets mødeleder, tlf. 51 50 81 49.