Vejle Kommune har ansat borgerrådgiver

 
 
 
 

Socialrådgiver Thea Nielsen er ansat i den nye stilling som borgerrådgiver.

 
 
 
 
Thea Nielsen, borgerrådgiver.jpg
 
 
 
 

Det er en meget ambitiøs og tillidsskabende socialrådgiver, som brænder for det sociale område og det at hjælpe mennesker videre, som Vejle Kommune nu har ansat som borgerrådgiver. I det nye job skal hun være med til at styrke borgernes dialog med kommunen og gøre det nemmere for dem at finde vej i det kommunale system.
 

Thea Nielsen kommer fra et job som forandringskonsulent ved Haderslev Kommune, og tidligere har hun arbejdet ved Jobcenteret i Varde og Esbjerg Kommune. Thea har i disse ansættelsesforhold opnået stor erfaring med de tunge og komplicerede opgaver på tværs af lovgivningen. Ved siden af jobbet har hun indtil nu været mentor for Kriminalforsorgen, hvor hun hjælper prøveløsladte med at navigere i alle deres møder med det offentlige og fungerer som bisidder.

Den nye borgerrådgiver har også været med til at genåbne den Åbne Rådgivning i Esbjerg og har desuden ageret som partsrepræsentant. Så det er en erfaren 29-årig, der nu glæder sig til at favne hele det kommunale område.

 

Borgmester Jens Ejner Christensen glæder sig over, at Vejle Kommune nu har ansat en borgerrådgiver, som skal være med til at hjælpe borgerne gennem systemet.

- Vi ønsker at skabe gennemsigtighed og åbenhed i organisationen, og klager og svære sager skal ses som værdifulde bidrag til at blive endnu bedre. Her får borgerrådgiveren en vigtig rolle, siger Jens Ejner Christensen. Borgerrådgiveren skal sikre, at borgernes henvendelser bliver brugt konstruktivt til at forbedre kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.


Kontor på Biblioteket
Som borgerrådgiver får Thea Nielsen kontor på Biblioteket i Vejle fra 1. juni. Hun skal bl.a. rådgive og vejlede borgerne i konkrete sager, fortælle om klagesystemet og hjælpe med at forstå breve og henvendelser. Hun kan også tilbyde mægling i sager, hvor det kan løse en konflikt mellem borger og forvaltning.
 

Det er også borgerrådgiverens opgave at behandle klager over sagsbehandlingen, og hun forventes løbende at have en dialog med forvaltningerne om behov og muligheder for at forbedre kommunens sagsbehandling.

-Thea Nielsen glæder sig til jobbet.

- Det er en ære og en utrolig spændende opgave at blive Borgerrådgiver for Vejle Kommune. Og så tilmed den første. Jeg ser frem til at være en uvildig og neutral rådgiver, som skal kunne bistå borgerne i Kommunen med at vurdere deres sager og samtidig forbedre og optimere sagsbehandlingen i den respektive forvaltning. Og på den måde sikre den gode forvaltningskik, borgerens retssikkerhed og en løbende udvikling af den kommunale organisation, understreger Thea Nielsen.​ 
 

Som borgerrådgiver referer hun til Byrådet og skal komme med en årlig beretning til Byrådet med forslag og anbefalinger til forbedringer. Rent personalemæssigt bliver hun ansat i Kultur & Sundhed.

I sin fritid elsker Thea at bruge tid med familien og vennerne og at være fysisk aktiv med løb og spinning. Og så bor hun i Kolding sammen med sin kæreste.

 

Borgerrådgiverfunktionen afløser den eksisterende borgerguidefunktion i Vejle Kommune, som blev etableret i 2011. Den nye borgerrådgiverfunktion er midlertidig, da den er finansieret af en pulje i Bolig- og Planstyrelsen, og der er bevilliget penge til og med 2024.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Borgmester Jens Ejner Christensen, tlf. 20 16 32 14

Direktør for Kultur & Sundhed, Sofie Plenge, tlf. 60 60 99 23

Borgerrådgiver Thea Nielsen, tlf. 27 13 24 13