Søg op til 300.000 kr. til jeres innovative, grønne idéer

 
 
 
 

Vejle Kommunes Klimaudvalg har netop søsat Borgernes Klimapulje og har øremærket i alt 3 mio. kr. til innovative og nytænkende idéer. De skal hjælpe den grønne omstilling på vej og dermed bringe os tættere på klimaplanens målsætning om en 70 pct. CO2-reduktion i 2030.

 
 
 
 
Borgernes Klimapulje.jpg
 
 
 
 

Drømmer I om en delebil i jeres boligforening, barsler I med lokale afvandingsløsninger i jeres grundejerforening, eller kunne I tænke jer at teste forskellige klimahandlinger af i jeres lokalforening?

Så er der mulighed for at søge tilskud via Klimaudvalgets nye Borgernes Klimapulje, der lyder på i alt 3 mio. kr. Heraf kan enkeltprojekter søge op til 300.000 kr.

 

Virkelysten og innovationen bobler

- En vigtig del af den Klimaplan, byrådet vedtog sidste år, er at få borgerne og virksomhederne med ind i arbejdet med at nedbringe vores CO2-udledning. Derfor skal vi have fat i den virkelyst og innovation, der allerede bobler ude hos borgerne. Borgernes Klimapulje er målrettet de lidt større projekter, og vi håber, at den vil blive taget godt imod, siger borgmester Jens Ejner Christensen.

 

Den nye grønne pulje er endnu en brik i det store puslespil, der udgør Vejle Kommunes klimaplan, der opererer med en CO2-reduktion på 70 pct. inden 2030.

 

Skal styrke lokale fællesskaber

Puljen er øremærket projekter, der fremmer lokal klimahandling og -forståelse, og som er med til at reducere CO2-udledningen og styrker de lokale fællesskaber og giver lokal værdi.

For at komme i betragtning til puljemidler skal man være en forening eller et lokalråd, der har base i Vejle kommune.

Puljens størrelse betyder, at det er de lidt større projekter, der kan få op til 300.000 kr. i støtte til aktiviteter eller projekter. Men der kan også søges om tilskud fra puljen til udviklingsprojekter som fx lokale markeder, tests af klimahandlinger, herunder grønne mobilitetsmuligheder, nye måder at sortere affald på, eller måder at forebygge madspild på.

 

Skal gavne flest mulige

Der lægges desuden vægt på, at flest mulige får gavn af projektet, og at projektet er innovativt eller nytænkende.

Herudover skeles der til, at projekterne spreder sig bredt over klimaplanens indsatsområder, når midlerne skal fordeles. Det kan være en fordel at have medfinansiering fra andre puljer eller lignende, men det er ikke et krav.

 

Adfærden er helt afgørende

- Det handler rigtigt meget om adfærd. Hvordan vi får borgerne med på, at grøn omstilling og reduktion af CO2 kun kan opnås ved, at vi handler på en anden måde end hidtil. Vi ser derfor frem til at se en masse spændende projekter, der netop kommer med bud på den udfordring, siger Steen Gade, formand for Klimaudvalget.

 

Fakta:

  • Ansøgningsfrist for Borgernes Klimapulje er 15. november 2021.
  • Puljen lyder på i alt 3 mio. kr., hvoraf enkeltprojekter kan søge fra 20.000-300.000 kr.
  • Vi tilbyder et digitalt info-møde om puljen den 6. september kl. 19-20.30. Tilmelding skal ske via Grønt Forums hjemmeside.
  • Har I brug for sparring og vejledning på jeres projektidé og ansøgning? Så tilbyder vi et skriveværksted i Økolariet den 25. september kl. 10-14. Tilmelding til skriveværkstedet sker via Grønt Forums hjemmeside.
  • Puljens formål er: "Borgernes Klimapulje støtter projekter og aktiviteter for og af borgerne i kommunen, der sammen medvirker til at fremme udvalgte indsatsområder i Vejle Kommunes Klimaplan. Vi skal have nedbragt C02 udslippet med 70 pct. i 2030, og vi har derfor brug for at få alle med til at finde fælles løsninger. Puljen er med til at slippe ideer og kræfter løs. Det vigtige er, at der skabes lokal forankring med fokus på handlinger og resultater i forhold til klima, og indsatsen går på tværs af eksempelvis foreninger, institutioner og virksomheder."
  • Borgernes Klimapulje bliver administreret af Grønt Forum-kontoret.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Steen Gade, formand for Vejle Kommunes Klimaudvalg, tlf. 20 37 80 20
Jens Ejner Christensen, borgmester, tlf. 20 16 32 14
Dan Arnløv Jørgensen, 1. viceborgmester, De Konservative, mobil 25 47 35 35
Martin Sikær, Socialdemokratiet, mobil 24 41 51 59
Lone Myrhøj, Socialistisk Folkeparti, mobil 23 30 81 80
Kenneth Fredslund, Dansk Folkeparti, mobil 28 72 62 39
Torben Elsig-Pedersen, Radikale Venstre, mobil 40 94 57 40
Anja Daugaard, Liberal Alliance, mobil 21 49 24 96

Lars Schmidt, Venstre, 20 13 33 25