24 udsatte borgere fortæller om deres drømme i ny bog

 
 
 
 

Center for Social Rehabilitering har givet 24 borgere ordet og bedt dem fortælle om deres ønsker og håb for fremtiden. Det er der kommet bogen "Når strudsen flyver. Håb, drømme og ønsker" ud af. Bogen kommer på gaden 5. november.

 
 
 
 
 
 
 
 

- I Center for Social Rehabilitering (CSR) giver vi årligt 900 borgere pædagogisk vejledning i hjemmet og mulighed for at være en del af et socialt fællesskab i vores væresteder. De kommer hos os, fordi de har behov for hjælp til at mestre eget liv, at skabe struktur og for at blive en del af noget større: Arbejdsmarkedet, et socialt fællesskab eller noget helt tredje. De kommer fra socialpsykiatrien, handicapområdet eller det sociale område, fortæller centerleder Lotte Freudendahl Kjeldsen og fortsætter:

 

- Og de er lige så forskellige, som de er mange, og afspejler en gruppe af samfundet, der rækker ud efter hjælp. Men de er så meget mere og andet end de udfordringer, der ofte fylder. Det vil vi gerne vise i bogen "Når strudsen flyver. Håb, drømme og ønsker".

 

Fra mere fred i en coronafri verden til egen bolig
62-årige Grethe ønsker for eksempel, at der bliver mere fred i verden, og at de fattige lande får mere hjælp til at overkomme deres problemer. 29-årige Betinas største ønske er at blive rask og bo mere selvstændigt, mens Jesper på 45 år håber, at corona forsvinder, så vi kan leve normalt igen.
 

- Vi har bedt 24 borgere om deres fortællinger. Og vi har bedt om billeder. Sammen giver de et kig ind ad en sprække, som på én gang ligner resten af verden og samtidig skiller sig ud, siger Marianne Petersen, der afdelingsleder og bogens redaktør, og hun roser forfatterne for deres mod til at stille sig frem og bidrage til et mere nuanceret billede af denne borgergruppe.

 

De 24 borgere med forskellige baggrunde og udfordringer har fortalt deres historier til de pædagogiske vejledere, som efterfølgende har skrevet deres fortællinger og tanker ned.

 

- Bogen skal også bruges til at sætte endnu mere fokus på, hvordan den rehabiliterende tankegang kan ændre fokus i arbejdet med borgerne. Bogen viser, at drømme, håb og ønsker er os alle forundt og kan være en drivkraft i at skabe en forandring, siger Marianne Petersen.

 

Bogreception i Papirfabrikken 5. november
Bogen udgives 5. november ved en bogreception i Papirfabrikken fra kl. 13.30-15.00. Til receptionen, som er for inviterede, deltager bidragsyderne, pårørende, samarbejdspartnere, pædagogiske vejledere, politikere med videre, ligesom pressen inviteres til at deltage.

 

Til receptionen kan man møde bogens bidragsydere og høre mere om bogprojektet fra ide til færdigt produkt. Bogen udgives i et oplag på 700 stk., som i første omgang udleveres til de fremmødte 5. november.

 

Bogen kan efterfølgende rekvireres ved henvendelse til værestedet Papirfabrikken, telefon 76 81 92 35.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Centerleder Lotte Freudendahl Kjeldsen, Center for Social Rehabilitering, telefon 29 36 12 66.
Afdelingsleder og bogredaktør Marianne Petersen, telefon 23 30 60 17.


-------

Pressen inviteres til at deltage. Tilmeld dig gerne hos Marianne Petersen, telefon 23 30 60 17, mail mpete@vejle.dk