Pressemeddelelse
25. februar 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministre besøgte jobcenteret i Finlandsparken

 
 
 
 

Både ligestillingsministeren og beskæftigelsesministeren lagde mandag den 25. februar vejen forbi Finlandsparken, hvor de hørte om Jobcenter Vejles initiativer i området.

 
 
 
 
Ministre i Finlandsparkens beboerhus februar 2019

Anja Daugaard (th) tog imod Troels Lund Poulsen (tv) og Eva Kjer Hansen i Finlandsparkens beboerhus

 
 
 
 

Der blev især snakket om konkrete projekter og ideer, da ligestillingsminister Eva Kjer Hansen og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen besøgte Finlandsparken i Vejle mandag den 25. februar. Her tog formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Anja Daugaard (LA), imod i beboerhuset på Finlandsvej, hvor Jobcenter Vejles "Åbne Rådgivning" også har til huse.

 

Udvalgsformanden benyttede lejligheden til at fortælle ministrene om nogle af de initiativer, Arbejdsmarkedsudvalget har sat i værk i forhold til beskæftigelse og ligestilling med fokus på udsatte boligområder. Blandt emnerne på dagsordenen var den fremskudte jobcenterindsats i Finlandsparken og tilbuddet "Sprog, Kultur, Beskæftigelse", som er et samarbejde mellem jobcenteret og "Center for Specialundervisning til Voksne og unge" (CSV).

 

"Vi er altid glade for at få besøg af ministre, der er interesserede i at høre om vores ideer og erfaringer, og jeg syntes, vi havde nogle rigtig gode drøftelser i dag", fortalte Anja Daugaard efterfølgende.

 

Hun forklarede samtidig, at hun synes det var oplagt at holde mødet i Finlandsparken, når der nu var særligt fokus på initiativer i forhold til udsatte boligområder.

 

Finlandsparken er det eneste boligområde i Vejle Kommune, der er at finde på den ghettoliste, som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet offentliggjorde i december 2018.

 

Fakta
- Den fremskudte jobcenterindsats i Finlandsparken består af tre elementer: 1) Etableringen af en åben rådgivning, 2) Afholdelse af jobmesser og 3) Etablering af et forum med deltagelse af arbejdsmarkedets parter.
 

- "Sprog, Kultur, Beskæftigelse" er en koordineret indsats, som overordnet består af undervisning i det danske sprog, den danske kultur og det danske arbejdsmarked. Deltagerne kommer hovedsageligt fra Finlandsparken.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Anja Daugaard (LA) - Formand for Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg
Mail: anjda@vejle.dk
Mobil: 21 49 24 96