Pressemeddelelse
18. august 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny ældrepolitik i høring

 
 
 
 

Det er nu, at du kan give din mening til kende om ældrepolitiske forhold. Seniorudvalget har lavet forslag til en ny ældrepolitik, der er i høring frem til 15. september 2017.

 
 
 
 
 
 
 
 

Den nye ældrepolitik viser retningen for indsatsen for Senior­området fra 2018 og otte år frem - og tager højde for de tendenser, der skal tænkes ind i den fremtidige ældrepleje i Vejle Kommune:

- Vejle Kommune står over for en opgave med flere ældre i de kommende år. Ældre, som lever længere, men som også forventes at være raske i flere år. Demens rammer også flere og flere. Og endeligt står alle kommuner over for en række nye sundhedsopgaver, siger Holger Gorm Petersen, formand for Seniorudvalget.


Politikken lægger også op til, at ældre skal leve det liv, de ønsker. De fleste vil gerne bidrage i det omfang, de kan, og klare sig selv. Seniorudvalget ønsker derfor at skabe de bedste rammer for, at de ældre kan mest muligt selv - men vil naturligvis også være der for de ældre, der har behov for hjælp og støtte.

 

Ældrepolitikken er derfor bygget op om 6 centrale temaer:
DIN BOLIG - trivsel og hjemlighed
DET AKTIVE VALG - folder livet ud
TEKNOLOGI - tæt på borgeren
RELATIONER & NETVÆRK - kernen i livet
LIVET MED DEMENS - tryghed i hverdagen
SAMMEN OM SUNDHED - kvalitet, kompetencer og tryghed

Det har været vigtigt for Seniorudvalget at inddrage borgerne i udarbejdelse af ældrepolitikken:

- Vi har ønsket at give den almindelige ældre borger mulighed for at komme til orde og give sin mening tilkende om ældrepolitiske forhold. I løbet af foråret har vi derfor inviteret til både temadage, workshops og stået på torvet i Vejle. Ældrerådet har også bidraget, siger udvalgsformanden.

- Jeg er glad for de mange input. De giver liv til politikken og har været med til at folde de 6 temaer ud, tilføjer han.

Politikken er i høring frem til 15. september 2017. Efter høringsfristens udløb vil de indkomne svar blive behandlet. Den nye ældrepolitik forventes vedtaget i slutningen af 2017.


Du finder høringen og andre aktuelle høringer på www.vejle.dk/høringer.

Høringssvar til ældrepolitikken kan sendes til lbjje@vejle.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Holger Gorm Petersen, formand for Seniorudvalget, telefon 28 35 28 98.