Pressemeddelelse
30. januar 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støttekroner til natur og friluftsaktiviteter

 
 
 
 

Vejle Kommunes Natur- og Miljøudvalg uddeler igen i år støttekroner via Natur- og Stipuljen. I år er der endnu engang mulighed for at søge støtte til at fremme en rig natur og skabe gode friluftsaktiviteter. Puljen er på i alt 200.000 kr. med ansøgningsfrist 1. april 2020.

 
 
 
 

Der er sidste ansøgningsfrist til Natur- og Stipuljen den 1. april 2020.

 
 
 
 

Brænder du for at skabe nye stier? Eller har I planer om at etablere græsninger på naturarealer? Så er der mulighed for at søge støtte og hjælp via Vejle Kommunes Natur- og Stipulje.

 

Friluftsaktiviteter og naturpleje

Natur- og Stipuljen har eksisteret siden 2007. Ligesom i de foregående år støtter puljen naturgenopretning, naturpleje og friluftsliv. Inden for naturområder er der i år særlig fokus på projekter, som skaber mere artsrig natur og levesteder for sjældne arter. Inden for friluftsliv er fokusområdet fællesskaber i naturen, men andre gode idéer er også velkomne.

 

- Vi har netop vedtaget en biodiversitetsplan, og en Natur- og Friluftsstrategi. Derfor er det helt oplagt, at vi støtter tiltag, der kan fremme både naturen og friluftsaktiviteter i naturen, siger Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget.

 

Mødesteder og fællesskaber

- Vores opmærksomhed er særligt rettet mod friluftsaktiviteter i naturen, der skaber mødesteder og fællesskaber med plads til forskellige grupper af brugere, tilføjer formanden.

 

Alle kan søge Natur- og Stipuljen - lige fra privatpersoner til interessegrupper og organisationer. Du kan finde vejledning til at søge på www.vejle.dk/naturogstipuljen. Ansøgningsfristen for at søge er 1. april 2020.

 

FAKTA - Eksempler på projekter, der kan få støtte:

  • Etablere samgræsning med flere slags dyr
  • Etablere spor, der giver plads til både gående, cyklister og ridende
  • Opstart af fx offentlige stiplejegrupper og naturplejegrupper
  • Aktiviteter, der giver fælles oplevelser og samtidig fremmer forståelsen for at passe på naturen
  • Etablere mødesteder i naturen, som giver mulighed for nye fælles aktiviteter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget, tlf. 20 61 54 80

Lis Ellemand, biolog og projektleder, tlf. 21 67 52 55