Pressemeddelelse
6. juni 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Æbleskrog og pizzarester for sig i gågadens affaldsspand

 
 
 
 

Som den første kommune i Danmark vil Vejle Kommune nu have folk i byens rum til at sortere deres affald på samme måde som hjemme i husstanden, så bl.a. madaffaldet bliver samlet ind for sig selv. Det skal give flere ressourcer til genanvendelse, bl.a. organisk affald, som omdannes til miljøvenlig biogas.

 
 
 
 
 
 
 
 

Det er slut med at smide æbleskrog, aviser, øldåser og pizzabakker i samme affaldsbeholder på gaden i de største byer i Vejle Kommune.

 

Som den første kommune i Danmark indfører Vejle Kommune nemlig sortering af affald i det offentlige rum, hvor madaffaldet bliver sorteret fra andre affaldstyper som metal og papir. Det sker i første omgang som et forsøg.

 

- Vi vil gerne have folk til at sortere deres affald, når de opholder sig på torve, pladser og i parker. Ved at sortere affaldet i det offentlige rum kan vi forhøje vores genanvendelsesprocent bl.a. af organisk affald, så vi kan producere endnu mere CO2-neutral biogas. Der er store perspektiver i, at vi alle sammen bliver bedre til at smide pizzabakken i én affaldsbeholder og den sidste rest pizza i en anden, forklarer Christoffer Melson, der er formand for Teknisk Udvalg i Vejle Kommune.

 

Nye beholdere med flere rum
Affaldsbeholdere med flere rum til sortering skal gøre det let for folk i byen at sortere affaldet. Sorteringsprincippet er det samme som hjemme i husstanden, hvor beboere i Vejle Kommune i forvejen sorterer deres affald i mad, papir, plast/metal og restaffald. Ideen med de nye beholdere er altså, at folk kan få samme muligheder for at sortere deres affald uanset om de er ude eller hjemme.

 

Vejle Kommune har fået produceret specielle sorteringsspande, der i disse dage bliver sat op på centrale steder i Vejle, Børkop, Give, Jelling og Egtved. De særlige sorteringsspande er ikke alle sammen ens. I nogle spande kan man sortere i fire slags affald, i andre i tre slags og i andre igen i to forskellige slags affald. Nogle steder kan man også sætte sin pantflaske på en "hylde" på affaldsbeholderen, så en anden person kan tage den og få pant for den, i stedet for at den bare ryger i ned i affaldsbeholderen.

 

- Vi beder sådan set bare folk om at tage deres gode vaner med hjemmefra, når de går i byen. Med de forskellige spande vil vi undersøge, hvad der giver mest effekt i forhold til, at vi jo anser affald for at være en ressource, som vi skal have mest muligt ud af. Og i Vejle Kommune tror vi på, at netop vores borgere er motiverede for at ramme den rigtige åbning i affaldsbeholderen med deres æbleskrog, forklarer Karl Erik Lund, der er formand for Natur- og Miljøudvalget.

 

Vejle Kommune er nemlig i dag en af de førende i landet, når det gælder genanvendelse af affald fra husholdningen. Borgerne i kommunen sorterer i dag deres affald, så 61% bliver genanvendt. Det er næsten dobbelt så meget som landsgennemsnittet, der ligger på 35%. Kommunens borgere har dermed for længst overgået regeringens mål om at genanvende 50% af husholdningsaffaldet i 2022.

 

Mere biogas

I gennemsnit producerer en person 125 kilo madaffald om året. I dag udsorteres ca. 81% af madaffaldet i Vejle Kommune. Ved at sortere den sidste rest af madaffaldet kan den ressource udnyttes endnu bedre til at producere endnu mere biogas.

 

Allerede nu indsamles der så meget madaffald i Vejle Kommune, at politikerne i byrådet har besluttet, at langt de fleste skraldebiler skal køre på grøn gas. Populært sagt kører skraldebilerne i Vejle Kommune altså på skrald.

 

FAKTA

  • Forsøget med affaldssortering i det offentlige rum går i gang i slutningen af uge 23 op til Vejles Folkemøde, som finder sted 8. og 9. juni.
  • Projektet er finansieret af Teknisk Udvalgs innovationspulje, og forsøget evalueres ved årets udgang.
  • Det er en del af forsøget, at ikke alle affaldsbeholdere har lige mange sorteringsmuligheder. Dér, hvor man kan sortere organisk affald fra, er på centrale pladser i bymidterne, hvor folk typisk køber og spiser fastfood på gaden.
  • I Vejle Kommune sorterers der i de fire affaldstyper: organisk affald, plast/metal, papir og restaffald.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand for Teknisk Udvalg Christoffer Melson, tlf.: 26 28 82 02; e-mail: chram@vejle.dk

Formand for Natur- og Miljøudvalget Karl Erik Lund, tlf.: 20 61 54 80; e-mail: kaelu@vejle.dk

Områdechef Jørgen Chris Madsen, tlf.: 76 81 23 30 / 40 36 91 70; e-mail: jocma@vejle.dk