Pressemeddelelse
16. august 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Større ombygning skal sikre og forbedre lyskryds ved Vejle Sygehus

 
 
 
 

De kommende måneder vil lyskrydset ved Skovgade/Beriderbakken i Vejle gennemgå en større ombygning. Ændringer, der skal gøre krydset i stand til at håndtere den stigende trafikmængde i midtbyen, skabe en bedre trafikafvikling for besøgende til sygehuset og gøre krydset klar til trafik fra det kommende p-hus.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fra slutningen af året kan trafikanter, der kører igennem krydset Skovgade/Beriderbakken i Vejle, blandt andet se frem til mindre kø i myldretiden, bedre oversigtsforhold og større sikkerhed. Mandag går vejarbejdet i det trafikerede kryds foran sygehuset nemlig i gang. Et arbejde, der altså skal skabe endnu bedre forhold for både bilister, cyklister og gående i og omkring krydset.

 

Der har de seneste år været en stor vækst i aktiviteten på Vejle Sygehus. Efter planen vil der i 2019 være 350 nye parkeringspladser klar til patienter og besøgende, når et nyt stort parkeringshus på hjørnet af Skovgade og Horsensvej står færdigt. Bilisterne fra parkeringshuset vil blive ledt rundt om sygehuset, ned ad Beriderbakken og ud i krydset på Skovgade, der allerede nu er meget trafikeret i myldretiden.

 

- For at tilgodese den trafikudvikling, der har været på Vejle Sygehus, og for at bytrafikken stadig kan fungere bedst muligt, er det nødvendigt at udbygge og geare lyskrydset til den stigende mængde trafik. Samtidig ønsker vi at højne sikkerheden for de fodgængere og cyklister, der hver dag skal igennem krydset, og det gør vi med denne ombygning, siger projektchef i Vejle Kommune Paw Bro Larsen.

 

En ekstra bane skal give hurtigere passage
Ombygningen giver konkret en ekstra venstresvingsbane til bilister, der kommer fra Beriderbakken og skal dreje ud på Skovgade (i retning mod Horsensvej). I dag er der blot en enkelt bane, hvor bilisterne i myldretiden oplever at holde længe og vente.

 

Herudover skal bilisterne i dag passere en fodgængerovergang på Skovgade, og det betyder, at der i perioder kun kører ganske få biler ud i krydset ad gangen. Denne overgang flyttes over på den modsatte side af T-krydset (mod Jernbanen), så venstresvingende bilister ikke længere skal holde tilbage for fodgængerne.

 

Cyklisterne, der skal op og ned ad Beriderbakken, får en dobbeltrettet cykelsti og skal dermed ikke længere dele vognbane med bilisterne.

 

Ét spor åbent under arbejdet
Under arbejdet vil der i stedet for to spor på Skovgade, kun være ét spor farbart for bilister, der kommer fra øst/Horsensvej, men det vil være muligt at passere vejarbejdet under hele perioden, oplyser projektlederen. 

 

- Vi håber og gør alt for, at arbejdet kommer til at forløbe planmæssigt og har taget de forbehold, der skal til, for at genere trafikken mindst muligt. Hvis man alligevel oplever, at det tager for lang tid at passere vejarbejde, kan man, hvis man har mulighed for det, allerede ude ved Horsensvej overveje at vælge en alternativ rute, siger projektleder Gitte Fuhr Thomsen.

 

I perioder kan der under arbejdet opstå kø og ventetid. Derfor kan det altså være en fordel at benytte alternative ruter. Forslag til disse er tegnet ind på kortet (vedhæftet).

 

Projektet er planlagt sådan, at al trafik til og fra Vejle Sygehus kan afvikles, som det plejer. Hvis det mod forventning bliver nødvendigt at lukke indkørslen til Beriderbakken kortvarigt, vil der blive skiltet med omkørsel.

 

Det nye kryds forventes at være klar til trafik ved udgangen af 2018.

 

Hold øje med www.vejle.dk/trafikinfo og Vejle Kommunes Facebookside, hvor der vil være løbende opdateringer om ændringerne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation
  • Projektchef Paw Bro Larsen, tlf.: 76 81 23 13, mail: pabla@vejle.dk
  • Projektleder, Gitte Fuhr Thomsen, tlf.: 76 81 23 20, mail: gifth@vejle.dk