Hils på dit nye Frivilligråd

 
 
 
 

Medlemmerne af Vejle Kommunes nye Frivilligråd er nu trådt sammen og i arbejdstøjet og har konstitueret sig med et formandskab - og de har gjort sig de første indledende tanker om rådets fremtidige arbejde.

 
 
 
 
Formandsskabet fra ventre Anne Magrethe Wallden, Else Marie Schmidt, Henning Wichmann.jpg

Formandsskabet fra venstre Anne Magrethe Walldén, Else Marie Schmidt og Henning Wichmann.

 
 
 
 

Et nyt Frivilligråd er netop blevet valgt for de næste fire år, og rådets medlemmer har valgt Henning Wichmann fra Røde Kors Vejle til formand, mens næstformandsskabet deles mellem Else Marie Schmidt fra Foreningernes Hus Vejle og Anne Margrethe Walldén fra Ældre Sagen Vejle-Jelling.

I formandsskabet er der enighed om at arbejde med synlighed og gennemsigtighed for den verden, de repræsenterer:

 

- Vi vil bruge den første tid på at få en fælles forståelse af rådets opgave og rolle, få fastlagt de fokusområder, vi vil arbejde med de kommende år og ikke mindst, hvordan vi kan gøre os synlige.

Vi vil i dialog med de foreninger, vi repræsenterer, og synliggøre de muligheder, foreningerne har for at bruge os aktivt til at skabe de bedste betingelser for deres frivillige indsats, siger den nyvalgte formand, Henning Wichmann.


I Frivilligrådet sidder også to politiske repræsentanter fra henholdsvis Seniorudvalget og Voksenudvalget, som sikrer gode muligheder for direkte dialog mellem frivilligverdenen og det politiske niveau:

 

- De frivillige sociale foreninger er en afgørende medspiller i opgaven med at sørge for trivsel hos kommunens borgere, og vi ser det frivillige sociale arbejde som en berigelse og et supplement til kommunens indsats på velfærdsområdet, siger Azra Hasanbegovic fra Seniorudvalget, der sammen med byrådskollegaen, Kenneth Fredslund Petersen fra Voksenudvalget, ser frem til samarbejdet med de frivillige:


- Derfor prioriterer vi også at understøtte den frivillige indsats med bl.a. midler fra frivilligpuljen, en frivilligkoordinator, en fællesskabskoordinator, lokale frivilligcentre og ikke mindst Frivilligrådet, der kan være med til at sætte sociale indsatser på dagsordenen, supplerer Kenneth Fredslund Petersen.

 

Frivilligrådet er ikke lovpligtigt som f.eks. Ældrerådet, men et organ som kommunen siden 2007 har valgt at have som et bindeled mellem det frivillige, sociale arbejde og kommunens politikere og forvaltning. Kun 37 af landets 98 kommuner har et Frivilligråd.

 

Frivilligrådets medlemmer

Frivilligrådets medlemmer er valgt inden for fem grupper. Derudover har kommunens frivilligcentre, Seniorudvalget og Voksenudvalget udpeget medlemmer til rådet.
 

  • Humanitære foreninger: Henning Wichmann, Røde Kors (suppleant Kirsten Brødsgaard Andersen, Dansk Flygtningehjælp)
  • Børn og Unge: Susanne Clausen, BROEN Vejle (suppleant Elna Koch, Grønlandske Børn)
  • Ældregrupper: Anne Margrethe Walldén. Ældre Sagen Vejle-Jelling (suppleant Tom Nielsen, Mandecafeen)
  • Væresteder: Allan Hansen, Kirkens Korshær (suppleant Jette Sara Bast, Krisecenteret)
  • Handicapområdet: Jens Bork, Danske Handicapforbund (suppleant Peter S. Jørgensen, Danske Handicaporganisationer)
  • Frivilligcentre: Else Marie Schmidt, Foreningernes Hus (suppleant Anne Mette Raal, Foreningernes Hus)
  • Knud Møller, Give Frivilligcenter (suppleant Kjeld Kristensen, Give Frivilligcenter)
  • Knud Dupont, Jelling Frivilligcenter (suppleant Ole Nielsen, Jelling Frivilligcenter)
  • Villy Nielsen, Egtved Frivilligcenter (suppleant Susanne Haltou, Egtved Frivilligcenter)
  • Politikere: Seniorudvalget: Azra Hasanbegovic (suppleant Gitte Frederiksen), Voksenudvalget: Kenneth Fredslund (suppleant Jørgen Mikkelsen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand for Frivilligrådet Henning Wichmann, telefon 61 69 33 64
Azra Hasanbegovic, telefon 60 13 03 08
Kenneth Fredslund Petersen, telefon 28 72 62 39
Frivilligkoordinator og sekretær: Vibeke Bundgaard, telefon 24 90 67 92