Pressemeddelelse
20. september 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snart begynder omdelingen af grønne poser til organisk affald

 
 
 
 

I uge 38 begynder foreningerne fra Vejle Ungdoms Fællesråd (VUF) på vegne af AffaldGenbrug at omdele grønne poser til det organiske affald til alle husstande i Vejle Kommune.

 
 
 
 
 
 
 
 

Igen i år er det dels de lokale foreninger, koordineret af VUF, og dels Vejle Kommunes renovatør RenoNorden, der i de kommende uger husstandsomdeler grønne poser til opsamling af organisk affald. Poserne bliver omdelt én gang om året i september måned. Omdelingen begynder i år den 21. september og forventes afsluttet 6. oktober.
 

"Poserne bliver husstandsomdelt, og de unge mennesker er meget opmærksomme på at lægge poserne foran hoveddøren. I fællesbebyggelser tager de turen op ad trapperne, så poserne også her kan lægges foran døren til lejlighederne", fortæller Yvonne Thagaard Andersen, afdelingsleder hos AffaldGenbrug. "Hold derfor gerne øje med de unge mennesker, og sørg for at der er adgang til bebyggelsen, så de ikke møder en låst yderdør."

 

Poser til hele året

Poserne er fordelt på to ruller med 75 poser i hver; i alt 150 poser til ét års forbrug.
 

"Antallet af poser, vi udleverer, er baseret på et beregnet gennemsnit for en husstand i Vejle. Det betyder, at nogen vil have for mange poser og nogen for få. Har man brug for flere poser, end man får udleveret, kan man købe flere på genbrugspladserne", siger Yvonne Thagaard Andersen.
 

Alle husstande får udleveret poser, der kan rumme 15 liter. Er der behov for større poser, kan man som tidligere bytte til 30 liters poser på genbrugspladserne.

Hvad gør man, hvis man har ikke fået poser, når omdelingen er slut?

Har man ikke fået poser, når omdelingen slutter 6. oktober, kan man frem til 15. oktober kontakte AffaldGenbrug. Så sørger de for en ekstra omdeling i løbet af uge 43.

 

Poser til restaffald

Man bestemmer selv hvilken pose, man ønsker at bruge til sit restaffald - dog er de grønne beregnet til det organiske affald. Det er vigtigt, at posen kan lukkes godt. Vær også opmærksom på, at poserne ikke er for store, ellers kan de sætte sig fast i beholderen. Poser til restaffald kan købes i de fleste dagligvarebutikker.

 

Faktaboks
- De grønne poser omdeles i år i Vejle Kommune fra 21. september til 6. oktober.

- Der bliver i alt omdelt 110.000 ruller poser i Vejle Kommune hvert år.

- De udleverede grønne poser er beregnet til brug for organisk affald.

- Hver husstand får udleveret 150 grønne poser fordelt på to ruller. Har man brug for flere poser, 
  kan de købes på genbrugspladserne.

- Er der behov for større grønne poser, kan man bytte uåbnede ruller på genbrugspladserne. 

- Der er ikke krav til hvilken type pose, man bruger til sit restaffald. Dog skal posen kunne lukkes
  godt.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Yvonne Thagaard Andersen, afdelingsleder, AffaldGenbrug, Teknik & Miljø, Vejle Kommune. Mail: yvman@vejle.dk Tlf.: 76 81 28 47 og mobil: 29 28 27 45.