Pressemeddelelse
22. november 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plejefamilier i Vejle kan nu få ekstra specialiseret støtte

 
 
 
 

Plejefamilier, netværksplejefamilier og aflastningsfamilier i Vejle Kommune får nu tilbud om nye former for støtte i deres daglige arbejde med anbragte børn. En akuttelefon, kurser og specialiserede støtte- og supervisionsforløb skal hjælpe plejeforældrene til at styrke deres plejebørns trivsel og udvikling.

 
 
 
 
 
 
 
 

- Vi har et vigtigt ansvar i at hjælpe plejeforældrene til at kunne lykkes med deres opgave. Det er derfor centralt, at vi giver plejefamilierne tryghed og tilbyder dem opkvalificering og ekstra støtte, for at de og deres plejebørn kan trives og udvikles bedst muligt, fortæller chef for Familie & Forebyggelse, Anette Ravn Olsen.

 

Vejle Kommune ønsker at videreudvikle tilbud til alle typer af plejefamilier. Det er Familieplejen i et tæt samarbejde med døgninstitutionerne i Vejle Kommune, der har udviklet de nye tilbud til plejefamilierne.

 

Plejefamilier og netværksplejefamilier har som sædvanligt mulighed for at tilmelde sig Familieplejens kurser i løbet af året. Fagpersonalet på døgninstitutionerne vil undervise på nogle af Familieplejens kurser og være med til at klæde plejefamilierne godt på til at rumme deres plejebørns behov.

 

De første fem plejefamilier begynder også om kort tid i støtte- og supervisionsforløb, som specialiserede fagpersoner på døgninstitutionerne står bag.

 

Telefonlinjen til Familieplejens akuttelefon åbnede allerede 1. november, og den er åben for plejefamilier, netværksplejefamilier og aflastningsfamilier. Med åbningen af akuttelefonen kan plejefamilierne altid ringe ind og få hjælp, når de står i en akut situation. Den er bemandet af døgninstitutionernes højt kvalificerede fagpersonale uden for Familieplejens almindelige åbningstid.

 

Flere børn anbringes i plejefamilier
Baggrunden for den nye indsats er et ændret anbringelsesmønster efter Barnet Reform i 2011 og et øget politisk fokus på børne- og socialområdet. Flere børn bliver anbragt i plejefamilier, og mange af disse børn har særlige behov. Det har skabt et politisk ønske om at løfte kvaliteten i plejefamilieanbringelser.

 

På landsplan bliver 62 % af anbragte børn anbragt i en plejefamilie. Vejle Kommune ligger over dette gennemsnit. 75 % af anbragte børn i kommunen er i en plejefamilieanbringelse, og derfor har kommunen også et stort fokus på at opkvalificere området.

 

Anette Ravn Olsen fortæller: I vores nye tilbud bruger vi den store ekspertise på de mange højt specialiserede døgninstitutioner, som vi har i Vejle Kommune. Døgninstitutioner hvor de har stor erfaring med at tage sig af børn og unge med en større sårbarhed. Vi er derfor meget glade for, at medarbejderne på vores døgninstitutioner vil indgå i dette samarbejde med vores Familiepleje og plejefamilier.

 

1,8 mio. kr. fra Socialstyrelsen
Pengene til den nye indsats kommer fra Socialstyrelsens pulje : "Samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner". Socialstyrelsen støtter Vejle Kommunes projekt med 1,8 millioner i perioden 2019-2021.

 

Fire andre danske kommuner - København, Roskilde, Middelfart og Vesthimmerland - bliver også støttet af Socialstyrelsen til at køre lignende projekter i samme periode.

 

Læs mere på Familieplejens hjemmeside

https://familieplejen.vejle.dk/

 

 

Fakta:

Døgninstitutioner i Vejle Kommune:
Bifrost - fleksible tilbud til børn og unge med handicap
Børne og Unge Center Vejle Fjord
Børne- og Ungdomspensionen Brummersvej
Fårupgård Ungecenter

 

Andelen af anbragte børn og unge i Danmark, der er anbragt i en plejefamilie:
2010: 51 %
2014: 60 %
2019: 62 %

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Anette Ravn Olsen, chef for Familie & Forebyggelse, tlf. 23 88 58 06