Pressemeddelelse
20. marts 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ældre får nu kun den allermest nødvendige træning

 
 
 
 

Vejle Kommune har tidligere suspenderet rengøringshjælpen. Nu går kommunen skridtet videre i forsøget på at komme corona-smitten til livs og udsætter eller aflyser den træning, borgerne er visiteret til, så de kun får den mest nødvendige og kritiske træningsindsats.

 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune har nu besluttet, at borgerne kun får den mest nødvendige og kritiske træning for at mindske smittespredning og fokusere på de sygdomsramte og mest svækkede ældre.

 

- Vi har stor fokus på at prioritere vores opgaver og kun løse de vigtigste opgaver i denne ekstraordinære situation. Træningen foregår hos mange ældre og sårbare, og personalet kan derfor enten let smitte dem eller selv blive smittet. Og vi skal både passe godt både de ældre og vores personale, siger seniorchef Helle Brinch og tilføjer, at kommunerne er ved at forberede sig på at skulle modtage og pleje udskrevne corona-patienter, så der skal være så mange raske medarbejdere som muligt.

 

Det drejer sig om ca. 600 borgere, der i en periode får ingen eller nedsat træning, men seniorchefen lover, at de borgere, der har brug for træning, selvfølgelig får den. Hun fortæller, at de har gennemgået alle borgere individuelt og ud fra en sundhedsfaglig vinkel vurderet, hvilken træning som er nødvendig, og hvilken træning som kan udsættes til senere. Som udgangspunkt gælder, at borgerne kun får træning, hvis det er for at undgå helbredsmæssige følger.

 

Formand for Voksenudvalget Gitte Frederiksen har fuld forståelse for, at man nu begynder at kigge endnu dybere ind i, hvilke kommunale opgaver som kan udsættes: - Vi er i en helt særlig situation i øjeblikket, og vi bliver nødt til at gennemgå alle kan- og skal-opgaver for at skåne både borgere og medarbejdere mest muligt. Jeg håber ikke, at borgerne kommer til at opleve dette negativt og beder om forståelse fra deres side.

 

I forhold til den generelle syge- og hjemmeplejeindsats betyder det, at opgaver som personlig pleje, sygepleje og opgaver som indkøb, mad mv. vil blive løst som vanligt. I første omgang kigger kommunen kun på, om visiteret træning kan udsættes. Nogle opgaver vil også blive erstattet af telefon- eller Skypebesøg, f.eks. vil medarbejderne telefonisk eller via en skærm kunne følge op på, om en borger har spist eller drukket.

 

Kenneth Fredslund Petersen, formand for Seniorudvalget, udtrykker også forståelse for, at der nu skæres i træningsindsatsen: - Forhåbentlig er det kortvarigt. Jeg glæder mig over, at man har lavet en individuel vurdering, og at alle, der har helbredsmæssigt behov for træning, fortsat får den.

 

De borgere, som denne beslutning rammer, får direkte besked af deres hjemmeplejeleverandør.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund, tlf. 21 17 11 73.