Pressemeddelelse
7. maj 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fællesskaber skal være med til at løfte fælles udfordringer

 
 
 
 

Vejle Kommune skal stå i spidsen for et internationalt EU-projekt, der skal skabe metoder på tværs af myndigheder og borgere, og som kan udvikle mere bæredygtige og inkluderende byer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan engagerer man civilsamfundet til at tage del i at løse nogle af samfundets helt store problemstillinger? Det er et spørgsmål, verdens nationer klør sig i hovedet for at finde svar på.

 

Nu er et muligt svar rykket tættere på, efter Vejle Kommune har modtaget godt 80.000 euro fra det europæiske støtteprogram Erasmus +.

 

FN's bæredygtighedsmål

Pengene er givet til projekt CRETHINK (Co-creative RETHINKing for sustainable cities), der skal styrke kvalifikationerne hos både borgere, virksomhed og kommune og bane vej for fælles samskabelse, der tager udgangspunkt i FN's bæredygtighedsmål og udfordringer. Målet er at få udviklet mere bæredygtige og inkluderende byer.

Vejle Kommune har ledertrøjen på i projektet, der også involverer Island, Italien og Slovenien.

 

- Vi er naturligvis rigtig glade for, at vores projekt er udvalgt til at modtage støtte, og at Vejle Kommune får lederskabet for det internationale projekt. Kernen i projektet bliver at finde svar på, hvordan vi sammen bliver bedre til at løfte nogle af de helt store samfundsmæssige opgaver og til at bygge bro mellem borgere og virksomheder på den ene side og offentlig myndighed på den anden, siger Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget.

 

Høster erfaringer fra Grønt Forum

Et centralt værktøj i Vejle Kommunes dialog med borgerne og erhvervslivet bliver den digitale platform www.citylab.vejle.dk, og så er der lagt op til et samarbejde med den frivillige græsrodsbevægelse Grønt Forum.

 

- Vi har i forvejen god erfaring fra Grønt Forum, som også beror på, at borgerne med kommunen i ryggen engagerer sig og løfter opgaver til gavn for os alle. Vi forventer i dette projekt, at vi kan få gavn af Grønt Forums aktiviteter og netværk. Og så bliver det særligt interessant at indgå i partnerskaber med andre lande. Det kan være kilde til stor inspiration, siger Lisbet Wolters, stadsarkitekt i Vejle Kommune.

 

Projektet løber over to år og involverer ud over de fire deltagende lande - Danmark, Island, Italien og Slovenien - Grønt Forum og Center for Borgerdialog, Danmark.

 

FAKTA

Læs mere om Erasmus+ på www.ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/erasmusplus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget, tlf.: 21 54 83 37

Lisbet Wolters, stadsarkitekt i Vejle Kommune, tlf.: 20 22 94 68

Maren Marie Pilegård, udviklingskonsulent Grønt Forum, mail: mamaa@vejle.dk