Pressemeddelelse
23. marts 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sløjf din gamle brønd og få op til 7.500 kr. i støtte

 
 
 
 

Natur- og Miljøudvalget har valgt at afsætte en pulje på knap en halv mio. kr. årligt, der er øremærket til at sløjfe gamle boringer i vandværkernes indvindingsopland. Målet er at sikre rent drikkevand i borgernes vandhaner.

 
 
 
 
Sløjfe boring.jpg

Natur- og Miljøudvalget har besluttet at afsætte penge til en pulje, man kan søge tilskud fra, når man sløjfer sin gamle boring.

 
 
 
 

Hver tredje vandværk i Vejle Kommune bøvler med pesticider, som har været ulovlige i mange år. Derfor har Natur- og Miljøudvalget besluttet at afsætte en årlig pulje på 475.000 kr. Puljen skal gå til tilskud til de borgere, der skal sløjfe deres gamle boringer, og hver lodsejer kan søge op til 7.500 kr. fra puljen. De gamle huller kan nemlig virke som et lodret dræn fra jordoverfladen og være en direkte trussel mod vores grundvand.

 

Rent drikkevand fra hanen

- Vi har jo en vigtig opgave med at beskytte vores grundvand og sikre, at vi fortsat kan tænde for vandhanen og fylde vores vandglas op med rent drikkevand. Men vi oplever desværre et stigende pres på kvaliteten. En af årsagerne er de mange gamle boringer, der findes rundt omkring på private grunde. Dem har Natur- og Miljøudvalget arbejdet for, at vi skal have sløjfet og tilbyder derfor en økonomisk hjælp til det arbejde, siger Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget.

 

Økonomisk gulerod

I første omgang er puljen målrettet de brønde og boringer, der ligger inden for vandværkernes indvindingsopland. Det vil sige, hvorfra vandet hentes op til borgernes vandforsyning.

Prisen på at lukke en boring ligger typisk på 5.000-10.000 kr., og ansvaret ligger hos ejeren. Med tilskuddet på op til 7.500 kr. vil langt de fleste altså kunne få dækket hele udgiften.

 

Har du en boring, der skal sløjfes, kan du finde mere information og et ansøgningsskema, du skal bruge til at søge om tilskud, på www.vejle.dk/sløjfning

 

FAKTA

  • Det vurderes, at der findes ca. 300 gamle boringer i vandværkernes indvindingsopland i Vejle Kommune, som endnu ikke er lukkede.
  • Du kan finde et overblik over indvindingsoplandet på www.vejle.dk/sløjfning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget, tlf. 20 61 54 80

Susanne Christiansen, geolog i Teknik & Miljø, tlf. 76 81 24 43