Pressemeddelelse
17. maj 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borgernes Grønne Omstillingspulje går til 5 unikke projekter

 
 
 
 

Japansk miniskov, Vejles egen frøblanding og et mobilt drivhus er blandt de i alt fem projekter, som Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har valgt at tildele hver 20.000 kr. fra Borgernes Grønne Omstillingspulje.

 
 
 
 
Gode idéer.jpg
 
 
 
 

Hvordan hjælper vi alle med til at nedbringe CO2-udledningen, så vi kan indfri vores ambitioner om klimaneutralitet i 2050? Det har syv ansøgere til Borgernes Grønne Omstillingspulje givet deres bud på. Af dem har Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN), der står bag puljen, udvalgt fem projekter.

 

Unikke bidrag skal inspirere

- Vi er i udvalget rigtigt glade for, at så mange har haft lyst til at begive sig ud i nytænkende projekter. Den grønne pulje er en del af udvalgets bidrag til Vejle Kommunes samlede klimaplan. Vi skal bruge alle værktøjer i kassen, og derfor har vi også brug for alle de gode kræfter og ambitioner, der ligger hos borgerne, som kan hjælpe os i mål med klimaambitionerne, siger Thyge Havgaard Bjerring, formand for ULN.

 

Hvert projekt har fået tildelt 20.000 kr., som er blevet tildelt efter en række kriterier, bl.a., at det er nytænkende, fremmer fællesskaber og lokale klimahandlinger, og at det skaber forståelse for klimaplanen.

 

De fem projekter er:

  • Reetablering af vild natur i Hejlskovparken ved Egtved. Grundejerforeningen Hejlskovparken vil reetablere vild natur på fællesarealer og plante hjemmehørende planter og blomster, som dels skal indgå i en "Vejle-frøblanding" og dels skal udbrede viden om vild natur på en onlineplatform. Projektet taler desuden ind i Egtveds nye byvision "Ådalens hovedstad, byen der gror".
  • "Vi har alle ansvar for klimaet". Klimafokus Vejle vil arrangere et event for op mod 150 deltagere, der skal sætte fokus på udvalgte områder i klimaplanen, og hvordan borgerne kan tage handling og ejerskab på klimaindsatsen. Eventen skal munde ud i workshops, der skal lede til konkrete bud på klimahandlinger og opstart af interessegrupper, der vil arbejde videre med disse.
  • Udskiftning af elradiatorer til varmepumper i forsamlingshuset. Stenager Forsamlingshus vil sammen med Skibet Lokalråd, Skibet Makerspace og en række frivillige omkring forsamlingshuset udskifte elradiatorerne med varmepumper, der skal sikre en mere jævn opvarmning og en markant reducering af både omkostningerne og CO2-udledningen. Projektet vil lave et klimaregnskab og dele viden om, hvordan man kan gøre fælleshuse mere klimavenlige.
  • Japansk miniskov på 300 kvm. Jelling Lokalråd vil sammen med Jelling Friskole, Netværket Jellings Grønne Nabofællesskaber og Vejle Spildevand opføre Danmarks første miyawaki-skov til gavn for CO2-binding og for at udbrede viden om bl.a. klima og biodiversitet til skoleelever.
  • Mobilt drivhus. Foreningen Rerooting Plantefællesskab vil etablere et mobilt drivhus, der både skal fungere som en frø- og plantebyttebank og et forsamlingssted for et nyt fællesskab, der ønsker mere viden om, hvordan man skaber klimahaver.

Bliv inspireret

Du kan læse mere om de støttede projekter, finde inspiration til dit eget projekt og få kontakt med alle projektejerne her

Her kan du også læse om "Grøn vision Grundet", som udvalget tidligere har støttet. Her er fællesarealer for 10 grundejerforeninger på Grundet i Vejle omdannet til et Vild med Vilje projekt, som nu er i gang med år to efter omdannelsen.

 

Åben for næste ansøgningsrunde

Der er allerede åbnet op for ansøgning til næste runde i Borgernes Grønne Udviklingspulje. Ansøgningsfristen er 23. august, og du finder både ansøgningsskema, kriterier og yderligere information Om Borgernes Grønne Omstillingspulje her.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Thyge Havgaard Bjerring, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, tlf.: 20 20 14 00

Maren Marie Pilegård Andersen, projektleder, e-mail: MAMAA@vejle.dk, tlf.: 21 84 35 68