Pressemeddelelse
28. september 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes med affaldsstationer i naturen

 
 
 
 

En simpel idé med affaldsstationer ude i naturen er blevet en stor succes. Skovgæsterne vil gerne hjælpe, og på kort tid er der blevet meget mindre affald, selvom der faktisk er mange flere folk ude i naturen.

 
 
 
 

Affaldsstationer som disse er opstillet ni forskellige steder i Vejle kommunes natur og kan aflæses på mængden af hensmidt affald, der er faldet.

 
 
 
 

I Vejle Kommune er der nogle steder mindre affald i naturen, selvom udelivet vokser i popularitet, og coronakrisen sender endnu flere ud i skovene og på strandene. Grunden til at affaldet forsvinder, skyldes en simpel idé, som en skovgæst gav til kommunen.

 

- På en tur i Nørreskoven faldt jeg i snak med en skovgæst, der foreslog, at vi satte nogle stationer op med affaldsopsamlere og -poser. Så kunne de, der gerne ville, hjælpe med at samle affald, når de alligevel vandrede rundt derude, hvor vores renovation ikke kan nå ud, fortæller Lars-Bo Lykke Christensen, der er driftskoordinator for kommuneskovene ved Vejle.

 

Det lød som en god og enkel idé, og der blev derfor taget en hurtig beslutning om, at det skulle prøves af. I foråret blev der derfor sat affaldsstationer op rundt om i kommunens skove og ved strandene.

 

Flere skovgæster - mindre affald

Og der er blevet taget godt imod affaldsstationerne. Indtil videre har frivillige samlet op mod 20.000 liter affald ind fordelt på dåser, cigaretskodder, plastic og andet affald ind.

Det kan ses, og meldingerne fra årets store affaldsindsamlingsdag er, at der er mærkbart mindre affald i områder med de nye affaldsstationer.

 

- Det er jo bare skønt, at vi hurtigt kan få søsat en så simpel idé, som kan gøre så stor forskel, siger Karl Erik Lund, der er formand for Natur og Miljøudvalget i Vejle Kommune. Han deltog selv i årets store affaldsindsamlingsdag sidste lørdag, og er imponeret over, hvor stor en hjælp alle de frivillige bidrager med.

 

Affaldsindsamling trender

Ideen med affaldsstationerne er landet lige ned midt i coronakrisen, hvor der er ekstra stor brug af kommunens skove og strande. Det har givet ekstra meget arbejde til kommunens personale, så der er stor ros til alle, der frivilligt hjælper til med at holde det rent derude.

 

- Det varmer at opleve det samfundssind, som så mange frivilligt byder ind med i denne ekstraordinære tid. Jeg sender derfor en stor og hjertelig tak til de mange borgere, der hjælper med at holde skovene og strandene rene, siger Karl Erik Lund og fortsætter:

 

- Jeg tror, vi lige nu oplever en trend i at samle affald og i at passe på vores fælles natur. Den vil vi gerne understøtte. Derfor har vi ud over vores affaldsstationer også sæt til affaldsindsamling, der gratis kan lånes hos Økolariet, hvis man vil på naturvandring og samle affald andre steder i vores vidunderlige natur.

 

Lån et gratis indsamlingssæt i Økolariet

Hvis du vil vandre og samle affald andre steder end der, hvor der er opstillet affaldsstationer, kan du - sammen med din familie, venner eller i en forening - også være med til at holde naturen ren ved at låne et komplet affaldsindsamlingssæt hos Økolariet i Vejle. Affaldssættet skal leveres retur efter tre dage.

Et affaldssæt indeholder tænger til affaldsopsamling, trafiksikre veste, handsker og affaldsposer til 3 voksne og 2 børn.

Det smarte er så, at man efter indsamling blot tager et billede af de indsamlede affaldsposer og via 'Giv et praj' sender positionen, hvor det står. Derefter bliver det afhentet af kommunen og leveret på genbrugspladsen. 'Giv et praj' finder du på: www.vejle.dk/givetpraj

 

Her finder du affaldsstationer i naturen

Der er i dag opstillet 9 affaldsstationer i Vejle Kommunes skove og ved strandene. Ved affaldsstationen er der gribetænger til affald, affaldsposer og en container, hvor affaldet kan efterlades. Husk selv håndsprit. Du finder affaldsstationerne her:

  • Store Klit (Hvidbjerg)
  • Sønderskoven
  • Kvak Mølle shelters
  • Dyrehaven 
  • Albuen 
  • Båskærvej ved fladstrand
  • Tirsbæk
  • Ibæk 
  • Munkebjerg Hotel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Karl Erik Lund,formand for Natur- og Miljøudvalget, tlf. 21 54 83 37, mail: kaelu@vejle.dk
Lars-Bo Lykke Christensen, driftskoordinator for kommuneskovene i Vejle, tlf. 21 29 30 74, mail: larlc@vejle.dk