Dagli’ Brugsen i Vandel bakker op om klimaet

 
 
 
 

Den lokale COOP-butik Dagli' Brugsen i Vandel er en del af Klimalandsbyprojektet og ville gerne bidrage med at nedbringe byens udledning af CO2. Derfor samarbejdede Vejle Kommune og COOP om energivenlige tiltag, der skal hjælpe brugsen i Vandel med at nå sit mål.

 
 
 
 
Klimalandsby Vandel - Dagli' Brugsen.jpg

Jørn Bøndergard og Dagli' Brugsen har sat gang i en række klimavenlige tiltag, der bakker op om Klimalandsby Vandels målsætninger og vision.

 
 
 
 

Mandag den 5. september blev lyset slukket i ca. 300 COOP-forretninger landet rundt for at markere, at det i mere end én forstand er en mørk tid, vi går i møde. Dagli' Brugsen i Vandel var en af de 300 butikker, der slukkede for kontakten.

 

- Vi synes, det var et glimrende initiativ fra kæden, og vi gik all in og slukkede alt - også for kølerne i butikken og lyset på lageret. Der var ca. 20 kunder i butikken i de fem minutter, hvor vi gik i sort, og de bakkede alle op om initiativet. De er jo også ramt af høje el-priser ligesom os, siger brugsuddeler Jørn Bøndergaard.

 

Opbakningen fra kunderne passer også godt i tråd med, at butikken netop har til huse i Vandel, som sidste år blev valgt som Klimalandsby i Vejle Kommune.

 

Energi- og klimavenlige løsninger

Men Dagli' Brugsen i Vandel ville mere end symbolhandlinger. Forretningen satte sig sammen med Vejle Erhvervsservice, Billund Fjernvarme, COOP, OK og AC Energi for at finde nogle energivenlige løsninger, der på den ene side kan nedbringe forbruget af strøm i kroner og ører, og på den anden side kan gavne klimaet.

Fx udskifter butikken sit gamle køleanlæg, der markant vil nedbringe udledningen af CO2 og samtidig vil give butikken en klækkelig besparelse på strømforbruget. Herudover vil benzinselskabet OK sætte en elladestander op ved butikken samt sætte solceller op til at dække energiforbruget.

 

Samarbejde er nøgleordet

- Netop samarbejde har været kodeordet i den her proces. Alle parter har været gode til at tale sammen, kigge på alle muligheder lige fra solceller, over udskiftning af gas med fjernvarme til et spritnyt køleanlæg for at finde løsninger, som kommer både Dagli' Brugsens økonomi og klimaet til gavn, siger Thyge Havgaard Bjerring, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati og uddyber:

 

- Som formand for et udvalg, som netop hylder stærke lokalsamfund, der tager ansvar, og som har taget initiativ til hele klimalandsbyprojektet, kan jeg og udvalget kun blive glade for brugsens tiltag. Hvis vi skal nå vores klimamål, er det vigtigt, at vi er fælles om finde løsninger.

 

CO2-anlæg og LED-lys

Ud over det mere CO2-venlige køleanlæg flyttede den lokale brugs i Vandel alle punktkølere fra vindfanget ind i butikken i sommerperioden. På den måde sparede butikken energi på at nedkøle drikkevarer i en vindfang beklædt med glas. Nu, hvor den mørke tid har taget over fra sommeren, bliver punktkølerne sat helt væk.

Også butikkens LED-skilt har fået ny, strømbesparende LED-belysning, så der fortsat kan reklameres, men nu bare med god samvittighed - og kun i butikkens åbningstid. Og så har butikken valgt at holde fast i den dæmpede belysning. I dag er kun halvdelen af butikkens lys tændt.

 

- Alle tiltag skal gerne give os et lavere energiforbrug, samtidig med at vi får genindvundet varmen, som vi kan bruge til at opvarme butikken og give os varmt vand i hanerne, siger Jørn Bøndergaard.

 

FAKTA:

Vandel blev i 2021 valgt som Vejle Kommunes Klimalandsby. Det betyder, at der lokalt i Vandel afprøves og eksperimenteres med at ændre adfærd og afprøve nye teknologiske løsninger, der kan være med til at skabe og give viden om en model for fremtidens klimalandsby.

Projektet drives af lokale kræfter i samarbejde med Vejle Kommune og et eksternt fagpanel, der er med til at understøtte og sikre den nødvendige viden, støtte og medfinansiering.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Thyge Havgaard Bjerring, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, tlf.: 20 20 14 00

Jørn Bøndergaard, Dagli' Brugsen i Vandel, 03656@coop.dk