Vejle ansætter Ukraine frvilligheds koordinator

 
 
 
 

Joan Holgersen er fra 19. april ansat til at binde civilsamfundets frivillige indsatser sammen med kommunens arbejde. 

 
 
 
 
Joan Holgersen.jpg
 
 
 
 

I den kommende tid skal Vejle Kommune modtage rigtig mange ukrainske flygtninge. Samtidig modtager kommunen løbende henvendelser fra borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at hjælpe. Det kræver rigtig mange kræfter.

Derfor er Joan Holgersen fra 19. april ansat i en 6 måneders projektstilling til at binde civilsamfundets frivillige indsatser sammen med kommunens arbejde.
 

Joan bliver et vigtigt supplement til den normale modtagelse og integrationsindsats i kommunen. Det bliver hendes opgave at sikre en stærk sammenhængskraft til de frivillige initiativer i lokalområderne.

Den nye koordinator skal bl.a. aktivere borgerne og de forskellige civilsamfund ved at planlægge og facilitere info- og borgermøder rundt om i kommunen.

 

Joan Holgersen kommer fra en stilling som virksomhedskonsulent i Jobcenter Vejle. Her har hun været ansat siden 2013 og har som virksomhedskonsulent et bredt og solidt samarbejde med virksomhederne i Vejle Kommune. Joan har også rollen som tovholder og facilitator for et mentornetværk og har en særlig rolle i forhold til at samarbejde og understøtte rekruttering og opkvalificering ind til Seniorområdet.

I 2021 havde Joan en ambassadør rolle i Jobcenter Vejle som integrations ambassadør ind i et samarbejde med SIRI. Joans baggrund og erfaring vidner om store samarbejdssnitflader, koordinering og samarbejde på tværs. Kompetencer som er yderst brugbare i hendes nye rolle som koordinator i en Ukraine situation ud mod civilsamfundet.

 

Joans kerneopgave bliver således at sikre, at fordrevne ukrainere gives den bedst mulige modtagelse i Vejle Kommune i samspil med den øvrige kommunale integrationsindsats.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør Sarah Gaarde, tlf. 20 37 90 12, sarga@vejle.dk

Joan Holgersen, ny koordinator, tlf. 21 17 07 22, joanh@vejle.dk