Pressemeddelelse
18. januar 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitalt tilbud skal styrke nærdemokratiet lokalt

 
 
 
 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati lancerer et tilbud om digital hjælp, sparring og kurser, så lokalrådene fortsat kan holde gang i generalforsamlinger, borgermøder og udviklingsmøder midt i en Covid-19 tid.

 
 
 
 
ULN modelfoto årsmøde.jpg

Det er et setup som vist på fotoet, som lokalrådene kan få hjælp til med ULN's tilbud.

 
 
 
 

Covid-19 har godt greb i Danmark. Nedlukninger, restriktioner og forsamlingsforbud gør det svært at fortsætte en vanlig dagligdag, og det rammer mange lokalråd, som har måttet udskyde og aflyse deres årlige generalforsamlinger, borgermøder og udviklingsmøder.

Men nu træder Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) til med en hjælpende hånd.

 

Sætte borgerne stævne digitalt

- Vi har besluttet at støtte den demokratiske proces i vores lokalråd i Vejle Kommune ved at tilbyde rådgivning, teknisk hjælp og support samt adgang til det rette udstyr, så lokalrådene igen kan sætte borgerne stævne i form af digitale møder, siger Thyge Havgaard Bjerring, formand for ULN.

 

Han vedkender sig, at det kan være uoverskueligt som lokalråd at arrangere et virtuelt møde alene. Det kan fx være på grund af manglende udstyr eller manglende erfaring med at afvikle sådanne møder.

 

Tre gratis tilbud

- Vi vil gerne bringe vores egne positive erfaringer i spil fra et rigtigt godt årsmøde, der blev afviklet digitalt. Samtidig har vi lavet aftale med professionelle aktører på området, der vil kunne hjælpe både med at udvikle kompetencerne til at stå for et digitalt møde, men også kan stå for det rent tekniske, siger formanden.

 

Helt konkret tilbyder ULN tre gratis tiltag til lokalrådene. Online-møder, streaming af møder samt kørekort til at afvikle online-møder. Her tænkes især på at udvikle praktiske færdigheder og få øvelse i at stå for et møde, der foregår via en skærm.

 

Tilmelding via hjemmesiden

- Vores tilbud retter sig udelukkende til vores lokalråd og er et ønske om at støtte nærdemokratiet i lokalområderne. En anden fordel ved tilbuddet er jo, at de erfaringer i afvikling af digitale møder, som lokalrådene tager med sig, også kan bruges på den anden side af Covid-19, fastslår Thyge Havgaard Bjerring.

 

I alt er der afsat 200.000 kr. til en digital mødepakke, som lokalrådene kan rekvirere til at afvikle generalforsamlinger og borgermøder. Herudover er der øremærket 35.000 kr. til kurser i digitale møder.

 

Læs mere om tiltaget og find tilmeldingsblanket her.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Thyge Havgaard Bjerring, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, tlf.: 20 20 14 00

Peter Sepstrup, projektudvikler i Teknik & Miljø, tlf.: 21 29 17 82