Pressemeddelelse
27. april 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu er det igen muligt at besøge dine kære på Vejle Kommunes plejecentre og bosteder for voksne – udenfor og på afstand

 
 
 
 

Pårørende har på grund af corona-krisen ikke kunnet komme på besøg på plejehjem og bosteder for voksne, medmindre der var særligt tungtvejende grunde. Men fra mandag den 27. april åbner Vejle Kommune for udendørs besøg.

 
 
 
 
 
 
 
 

Det har politikerne i Senior- og Voksenudvalget besluttet, så længe besøgene finder sted under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold, og myndighedernes retningslinjer overholdes.

 

Det betyder, at besøget kan foregå på beboerens terrasse med tæpper og en stol udenfor, hvis der er adgang til at mødes udendørs på beboerens terrasse, og den besøgende ikke skal igennem plejehjemmet eller bostedet. Hvis terrassebesøg ikke er muligt, kan beboer og pårørende mødes i haven til en gåtur eller hen over hækken til en snak. Der er fortsat forbud mod besøg på selve centret. Det betyder, at pårørende heller ikke har mulighed for at låne et toilet, mens de er på besøg.

 

Vejle Kommune har fastlagt følgende retningslinjer for udendørs besøg for at sikre, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes:

  • Besøgende skal aftale alle besøg med beboeren og centerlederen, beboeren kontaktperson eller en medarbejder.
  • Besøgende må ikke komme uanmeldt. Dette er for at sikre, at besøgene fordeles, så alle besøgende ikke kommer på besøg på samme tidspunkt.
  • Der skal være to meters afstand mellem beboeren og de besøgende.
  • Besøgende skal vaske/spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg. De skal selv medbringe sprit. Der vil dog være sprit til rådighed ved mangel.
  • Besøget må vare op til en time. Dette er igen for at sikre, at der ikke forsamles for mange besøgende på én gang.
  • Der kan højest deltage to besøgende til den enkelte beboer ad gangen. Vi opfordrer til, at det så vidt muligt er de samme personer, som kommer på besøg.
  • Besøgende med symptomer på coronavirus får ikke adgang og bliver oplyst om, at de skal være symptomfri i 48 timer før besøg.

- Vi har indtil nu fulgt alle regeringens forholdsregler en til en, fordi vi ved, at borgere på plejehjem og bosteder er særligt sårbare, hvis de bliver smittet. Samtidig kan forbuddet ikke eksistere i evigheder, da vi risikerer at stå med beboere, som bliver ensomme og meget isolerede. Der var derfor bred enighed om at åbne for besøg, så længe de finder sted under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold, siger seniorudvalgsformand Kenneth Fredslund Petersen.

 

Dette bakkes op af voksenudvalgsformand Gitte Frederiksen: - Det har været nogle svære uger for både pårørende og borgere, der har lidt afsavn. Derfor er vi glade for at åbne for besøg igen - udenfor og på afstand.

 

Også kommunens velfærdsdirektør er glad for igen at give pårørende adgang: - Vi vil gerne skabe en god hverdag for såvel borgere som pårørende, selvom pårørende i dag ikke må komme på besøg inden døre. Dette håber vi at kunne imødekomme med dette nye tiltag, udtaler velfærdsdirektør Anne Mette Lund.

 

Hun fortæller, at centrene fortsat også gerne hjælper med kontakten mellem beboere og pårørende. Den kan foregå på telefon eller som videokald. Pårørende kan sende breve eller centret eller bostedet kan overlevere beskeder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Seniorudvalgsformand Kenneth Fredslund Petersen, tlf. 28 72 62 39.
Voksenudvalgsformand Gitte Frederiksen, tlf. 24 42 86 95.
Velfærdsdirektør Anne Mette Lund, tlf. 76 81 60 00.