Pressemeddelelse
2. september 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune sætter stregerne for fremtidens boligudvikling

 
 
 
 

Flere boliger til seniorer, enlige og i balance mellem by og land. Det er kernen i Vejle Kommunes udkast til boligpolitik for 2019-2023, som nu sendes i høring.

 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle er en eftertragtet kommune at bo i. De seneste fem år er føjet ca. 1.000 nye vejlensere til, og den vækst vil Vejle Kommune gerne holde fast i samtidig med, at der sikres en klog og fremtidssikret boligudvikling.

Det er baggrunden for det udkast til en boligpolitik for 2019-2023, som nu sendes i offentlig høring frem til 25. oktober.

 

Vi må ikke gå i stå

- Vejle Kommune har med visionen "Vejle med vilje" en ambition om at skabe den mest attraktive kommune at leve og bo. Og hvis man kigger på antallet af nye vejlensere inden for de senere år, er der meget, der tyder på, at vi lykkes med den ambition. Vi må bare ikke gå i stå. Vi skal hele tiden have øje for, hvor udviklingen og efterspørgslen peger hen og sikre et varieret og attraktivt boligudbud i hele kommunen, siger Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune.

 

Understøtte hele kommunen

Kigger man i befolkningsprognoserne, er der blevet flere enlige og flere seniorer. Og selv om det stadig er populært at bosætte sig i byerne, ønsker flere også attraktive boliger på landet.

 

- Boligpolitikken skal sikre en klog vækst, et boligudbud, der rækker ind i fremtidens efterspørgsel og velovervejede investeringer - alt for at sikre, at Vejle også i fremtiden er en attraktiv bosætningskommune både for nuværende og nye vejlensere. Det er samtidig vigtigt, at den udvikling tager hensyn til og understøtter alle hjørner af kommunen, siger Michael Sloth, direktør i Teknik & Miljø.

 

Tæt dialog med samarbejdspartnere

Boligpolitikken er først og fremmest tænkt som et afsæt for dialog og samarbejde med kommunens mange samarbejdspartnere på boligområdet - investorer, almene boligorganisationer, pensionskasser, lokalråd, osv. Boligpolitikken skal sætte en fælles ramme og retning for, hvordan boligudviklingen i Vejle Kommune skal udvikle sig. Det er således også i tæt dialog med disse parter, at boligpolitikken er blevet til.

 

- Vi ser frem til at modtage høringssvar fra alle interesserede - og ikke mindst til at arbejde videre med at få boligpolitikken ud og leve i samarbejde med vores mange samarbejdspartnere, siger Michael Sloth.

 

Høringssvar til boligpolitikken 2019-2023 kan fremsendes via Vejle Kommunes høringsplatform: www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/hoeringer/#?inactive=0&location=&type=

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Jens Ejner Christensen, borgmester, tlf. 20 16 32 14

Michael Sloth, direktør for Teknik & Miljø, tlf. 20 44 69 70