Pressemeddelelse
10. februar 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nye initiativer hjælper udsatte under corona

 
 
 
 

Vejle Kommune tilbyder for eksempel online-cafemøder og en telefonisk mentorordning til psykisk sårbare og andre udsatte, der på grund forsamlingsforbud og social afstand ikke kan mødes med hinanden under corona.

 
 
 
 
Foto af Lene Hoffensetz, peer-medarbejder

Peer-meddarbejder Lene Hoffensetz fortæller, at coronakrisen har tvunget hende og kollegaerne til at finde på nye måder at hjælpe udsatte igennem coronakrisen.

 
 
 
 

Corona giver ekstra udfordringer for udsatte mennesker, der kan have det særligt svært ved at komme igennem en forandret hverdag med restriktioner og social isolation. Nedlukningen øger derfor behovet for adgang til rådgivning, støtte og kalder samtidig på nytænkning af støttens indhold og organisering.

 

- Hvis ikke vi gør noget nu for at hjælpe den gruppe af borgere, risikerer vi, at de får det dårligere og bliver endnu mere isolerede. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe dem med at have en tålelig hverdag, siger Birthe Vorsum, psykiatrichef i Vejle Kommune.

Hun fortæller, at Vejle Kommune siden foråret 2020 har udviklet nye veje til at bryde isolationen for de borgere, der bor i egen bolig, og som normalt finder fysiske fællesskaber og støtte via kommunens sædvanlige socialpsykiatriske tilbud.

 

Få en telefonven 
- Vi har ikke lukket ned for vores tilbud. De tilbydes blot i en anden og coronasikker form, fortæller Lene Hoffensetz, peer-projektmedarbejder i socialpsykiatrien, og nævner online-cafemøder, virtuelle kurser og samtalegrupper med fokus på særlige temaer og gåture, som eksempler på nogle af de nye tilbud, som har set dagens lys det sidste års tid.
 

Desuden er der oprettet en særlig telefon-hotline, som er åben tre dage om ugen. Den telefoniske rådgivning er også udbygget, så interesserede kan få en fast telefonmentor: En telefonmentor er en form for telefonven, der selv har erfaring med psykisk sygdom, men har lært at mestre sin sygdom, og som nu støtter andre, der aktuelt har det svært, over telefonen. I udviklingen af denne ordning har Vejle Kommune trukket på de gode erfaringer, som de har med peer-støtte. En støtteform, som handler om, at frivillige, der selv har haft psykisk sygdom eller misbrug tæt inde på livet, er mentorer for mennesker, der aktuelt har det svært.


Lene Hoffensetz fortæller, at de også planlægger livestreaming, hvor en mentor viser, hvordan man eksempelvis laver nem aftensmad eller folder en papirblomst.

 

- Og det er ikke noget, personalet har fundet på, forsikrer Lene Hoffensetz: - Vi inviterer løbende til virtuelle ideworkshops, så målgruppen selv er med til at planlægge og igangsætte nye tiltag, som matcher deres behov.


Vigtigt at træne sociale situationer

En deltager, Cecilia, er glad for at få støtte trods corona: - Det er vigtigt at kunne fortsætte med at træne sociale situationer, da det ellers kan være svært at komme i gang igen efter corona. Man risikerer at miste de kompetencer, man har opbygget og skulle starte forfra. Mennesker, der har tendens til isolation, og som ikke får trænet, risikerer at få angst og depression med risiko for indlæggelser.

 

- Corona har budt på meget skidt, men har også betydet, at vi har set på vores tilbud med nye øjne og udviklet nye aktivitetstilbud. Og nogle af de tilbud, blandt andet den telefoniske rådgivning, fortsætter vi med, når samfundet igen åbner, siger Lene Hoffensetz.

 

-----------------

 

Om peer-støtte

  • Peer-støtte i Vejle Kommune er tilbud, hvor frivillige - der har prøvet på egen krop, hvad det vil sige at have en psykisk sårbarhed og/eller et misbrug - i en periode hjælper og støtter andre med psykisk sårbarhed eller misbrug.
  • Vejle Kommune har tilbud om peer-støtte til psykisk sårbare, personer med misbrugsproblemer og i alle aldersgrupper - også til unge i aldersgruppen 15-25 år.
  • Interesseret i at høre med om peer-støtte og øvrige tilbud? Så kontakt Lene Hoffensetz på telefon 29 13 14 60 eller læs mere på www.recoverycollege.vejle.dk

------------------

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Birthe Vorsum, psykiatrichef, telefon 29 67 35 85.
Lene Hoffensetz, peer-projektmedarbejder, telefon 29 13 14 60.