Vi hjælper dig med at søge puljepenge til klimaaktiviteter

 
 
 
 

Grønt Forum inviterer til to skriveværksteder i Økolariet, der giver dig tips og råd til at skrive en god ansøgning til Borgernes Klimapulje og Borgernes Grønne Omstillingspulje.

 
 
 
 
Cykler Skibet familie.jpg
 
 
 
 

Drømmer du og din forening om elladestandere, elcykler og klimavenlige aktiviteter, der fremmer fællesskabet? Så er der igen mulighed for at søge tilskudskroner via Klima-, Natur- & Miljøudvalgets og Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis to puljer, Borgernes Klimapulje, hvorfra du kan søge op imod 20.000 kr., og Borgernes Grønne Omstillingspulje, hvor du kan søge op til 300.000 kr. fra.

 

Få skærpet din idé

Grønt Forum inviterer igen i år på skriveværksted i Økolariet på Dæmningen 11 i Vejle, hvor du kan hente gode tips til at skrive en ansøgning, finde inspiration til dit projekt og i det hele taget få skærpet og kvalificeret din projektidé.

 

Indholdet i begge skriveværksteder er ens, men holdes på forskellige tidspunkter for, at så mange som muligt kan få gavn af det.

 

Deadline for ansøgninger i marts

Første værksted finder sted søndag 6. februar kl. 10-12, mens andet værksted holdes torsdag 3. marts kl. 17-19. Begge værksteder holdes i Økolariet.

Tilmelding skal ske til Maren Marie Pilegård Andersen, udviklingskonsulent i Grønt Forum, på mamaa@vejle.dk

 

Deadline for de to puljer er hhv. mandag 14. marts ved midnat for Borgernes Klimapulje og torsdag 31. marts ved midnat for Borgernes Grønne Omstillingspulje.

 

FAKTA om puljerne:

Begge puljer støtter projekter og aktiviteter for og af borgerne i kommunen, der sammen medvirker til at fremme udvalgte indsatsområder i Vejle Kommunes Klimaplan. Vi skal have nedbragt C02 udslippet med 70 pct. i 2030, og vi har derfor brug for at få alle med til at finde fælles løsninger. Puljen er med til at slippe ideer og kræfter løs. Det vigtige er, at der skabes lokal forankring med fokus på handlinger og resultater i forhold til klima, og indsatsen går på tværs af eksempelvis foreninger, institutioner og virksomheder.

Læs mere om de to puljer: https://grontforum.vejle.dk/groenne-borgerpuljer/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Maren Marie Pilegård Andersen, udviklingskonsulent i Grønt Forum, mamaa@vejle.dk