Pressemeddelelse
13. juni 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknik & Miljø inviterer Børkop til yderligere dialog om byvision

 
 
 
 

151 høringssvar viser, at der er stor interesse for at få sin stemme hørt i udkastet til byvision for Børkop og omegn. Teknik & Miljø vurderer på baggrund af høringssvarerne, at der er behov for yderligere dialog.

 
 
 
 

Vejle Kommune har haft udkast til byvisionen "Naturbyen - en byklynge ved Vejle Fjord" i høring fra den 14. maj til den 3. juni 2019. I samme periode har kommunen modtaget 151 høringssvar. Svarerne er delt i to lige store grupper.

 

Gauerslund Idrætscenter bør inddrages

Cirka halvdelen af høringssvarerne bakker op om byvisionen og har forslag til konkrete projekter, der bør sættes i gang.

 

Den anden halvdel ser en anden vej for byvisionen med bemærkninger, der alt overvejende handler om, at byvisionen kunne styrkes ved at inddrage visioner om "Fællesskab mellem byerne" og "Vækst med livskvalitet". Særligt savnes omtale af Gauerslund Idrætscenter i en byvision for Børkop og omegn.

 

Vil lytte til borgerne
- Det er yderst positivt at opleve den store interesse og gejst for at få sin stemme hørt om Børkop og

omegns udvikling. Vi kan dog samtidig konstatere, at der ikke er helt enighed i området. Det vil vi

naturligvis gerne i nærmere dialog om, for vi mener det, når vi siger, at byvisionerne skal skabes i

samarbejde med borgerne, siger Michael Sloth, direktør i Teknik & Miljø.

 

Teknik & Miljø har derfor valgt at gå sammen med Kultur & Fritid, som er ansvarlig for udviklingsplanen for Gauerlunds Idrætscenter, om en opfølgende dialog - ikke med nye input, men hvor det forudgående arbejde med tilhørende input revurderes sammen med repræsentanter for lokalområdet.

 

Mødes inden sommerferien

- Vi begynder med et møde for de interesserede inden sommerferien og vurderer efter mødet, om

der er behov for en fortsat dialog og flere møder. Der er altså ikke tale om et borgermøde, men et

møde for indbudte repræsentanter, vi har været i dialog med i debatten eller i forbindelse med

høringen, forklarer Peter Sepstrup, projektleder i Teknik & Miljø.

 

Tidsplan for byvisionen skubbes

Processen for byvision for Børkop og omegn forlænges derfor og forventes nu tidligst at kunne behandles af byrådet i september.

 

Byvisionen for Give planlægges uændret at skulle behandles i byrådet i juni måned.

 

Fakta om byvisionen

Læs udkast til byvision og resumé af de indkomne høringssvar på www.vejle.dk/byvisionbørkop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Michael Sloth, direktør i Teknik & Miljø, tlf.: 20 44 69 70

Sofie Plenge, direktør i Kultur & Fritid, tlf.: 60 60 99 23

Peter Sepstrup, projektleder Teknik & Miljø, tlf.: 21 29 17 82