Pressemeddelelse
20. februar 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu indvies Assendrups nye lyskryds

 
 
 
 

Fredag den 22. februar tændes det nye lyskryds i Assendrup. Med den signalregulerede overgang kan skolebørn og andre borgere nu bevæge sig mere trygt og sikkert over den meget befærdede Juelsmindevej. Anlægget er samtidig Vejles første forsøg med ny teknologi.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Assendrup er delt i to af hovedlandevejen - og knap 8000 motorkøretøjer passerer i gennemsnit krydset via Juelsmindevej hvert eneste døgn. Heraf er 10 procent lastbiler. Samtidig skal en række skolebørn fra den nærliggende Engum Skole hver morgen og eftermiddag gennem det trafikerede kryds til fods og på cykel.

 

Det nye lysregulerede kryds øger trafiksikkerheden og medvirker til, at store og små mere trygt kan bevæge sig igennem krydset mellem Juelsmindevej, Engumvej og Tirsbækvej.

 

- Det er med glæde, at jeg på Teknisk Udvalgs og byrådets vegne kan indvie endnu et tiltag, som er med til at skabe en bedre og mere sikker skolevej. Og som desuden binder Assendrup bedre sammen. Som politikere har vi stort fokus på, at skolevejene skal være så gode, at børn og unge lærer at transportere sig selv til og fra skole. Det er både godt for sundheden, indlæringen og trafiksikkerheden omkring skolerne. Men ud over alt dette er krydset i Assendrup et spændende forsøg med helt ny, lovende teknologi, siger Christoffer Melson, formand for Teknisk Udvalg i Vejle.

 

Danmarks første lysregulering med ny type teknologi
Signalanlægget benytter som det første anlæg i Danmark en såkaldt "OCIT 42 volts-teknologi". Som trafikant vil du ikke opleve nogen forskel, men det, der adskiller anlægget fra de normale 230 volts-anlæg er, at:
 

  • teknologien bruger mindre strøm. Det nedsætter driftsomkostningerne, hvilket er bedre for klimaet på sigt.
     
  • hvis der sker fejl, som kan give stød ved berøring af masterne, er stødet ikke farligt på samme måde som ved 230 volts-anlæg. Det øger sikkerheden for dem, der færdes i krydset, og giver et bedre arbejdsmiljø for de personer, der arbejder med masterne.
     
  • OCIT er en såkaldt "åben protokol", som betyder, at forskellige leverandører kan "snakke sammen" på tværs af udstyr. De meldinger, som kommer til/fra signalanlægget til overvågningsprogrammerne og Vejle Kommunes fremtidige trafikstyringsprogram, kommer til at ske via OCIT-protokollen.

 

Den åbne protokol er med til at sikre leverandøruafhængighed og derved en øget konkurrence til gavn og glæde for Vejle Kommunes borgere. Forsøgsanlægget i Assendrup skal bane vejen for udskiftninger af andre af Vejle Kommunes signalanlæg - fra 230 volts-teknologi til 42 volts-teknologi, hvis det nye anlæg lever op til forventningerne.

 

Krydset indvies med kaffe og kage
Det nye lyskryds, som er blevet til i tæt samarbejde med lokalrådet i Engum, Bredal og Assendrup, indvies fredag den 22. februar klokken 13, hvor Teknisk Udvalgs formand Christoffer Melson trykker på knappen og sætter lyset i gang.

 

Indvielsen foregår på hjørnet mellem Juelsmindevej og Engumvej, hvor der vil blive dækket op med kage, kaffe og vand til alle, der har lyst til at være med til at tage det nye kryds i brug.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation
  • Christoffer Aagaard Melson, formand for Teknisk Udvalg, Vejle Kommune, tlf.: 26 28 82 02
  • Claus Weng Petersen, projektleder, Vejle Kommune, tlf.: 76 81 23 65