Så kan der søges fra puljen til natur- og friluftsaktiviteter

 
 
 
 

Vejle Kommunes Klima-, Natur- og Miljøudvalg uddeler igen i år støttekroner via Natur- og Stipuljen. Pengene går til projekter, der understøtter en rig natur og skaber gode friluftsaktiviteter. I år har puljen et særligt ekstra fokus på biodiversitet og initiativer, der fremmer god adfærd ude i naturen. Der uddeles i alt godt 200.000 kr. med ansøgningsfrist 1. april 2022.

 
 
 
 
Sti i Gauerslund og Gårslev Skovene der har modtaget støtte fra Natur- og Stipuljen foto Vejle Kommune.jpg

Denne sti i Gauerslund og Gårslev Skovene har tidligere modtaget støtte fra Natur- og Stipuljen.

 
 
 
 

Brænder du for at skabe bedre vilkår for naturen i dit eget nærområde? Eller har du lokalt planer om at etablere græsninger på særlige naturarealer, nye stier eller andre faciliteter i naturen? Så er der mulighed for at søge støtte og hjælp via Vejle Kommunes Natur- og Stipulje.

 

Friluftsaktiviteter og naturpleje

Natur- og Stipuljen har eksisteret siden 2007. Ligesom i de foregående år støtter puljen naturgenopretning, naturpleje og friluftsliv i Vejle Kommune. I år har puljen særlig fokus på projekter, som øger biodiversitet og fremmer god adfærd i naturen, men andre gode idéer er bestemt også velkomne. Vejle Kommune betaler op til halvdelen af de samlede udgifter til dit projekt. Du og din forening skal selv betale resten - enten med jeres arbejdskraft eller via egen økonomi.

 

- Vi oplever i Klima-, Natur- og Miljøudvalget meget stor interesse for naturen og friluftslivet. Det er både pleje og udvikling af god natur med høj biologisk mangfoldighed og mange forskellige former for friluftsliv, siger Søren Peschardt, formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget og fortsætter:

 

- Natur- og Stipuljen giver mulighed for at søge støtte netop til det natur- og friluftsprojekt, som du går og drømmer om at realisere. Og når nu så mange mennesker bruger vores fælles natur, så har vi i år også valgt at sætte fokus på nye ideer, der kan fremme god og hensigtsmæssig adfærd i naturen. Det gør, at vi alle - uanset om du cykler, løber, vandrer eller rider - har mulighed for at nyde og respektere vores flotte rammer, inklusiv de private arealer vi får lov at låne.

 

Bredt ansøgerfelt

Alle kan søge Natur- og Stipuljen - lige fra privatpersoner til interessegrupper og organisationer - og uanset hvor i kommunen du har bopæl.

 

- Hvis du eller dit lokale netværk har gode ideer, der fremmer natur og friluftsliv, kan jeg kun opfordre til, at I får indsendt en ansøgning. Vi glæder os til at høre fra jer, siger formanden.

 

Du kan finde vejledning til at søge på www.vejle.dk/naturogstipuljen. Fristen for at søge er 1. april 2022.

 

Eksempler på projekter, der kan få støtte:

  • Etablering af samgræsning med flere slags dyr
  • Opsætning af hegn for at sikre afgræsning af værdifulde naturområder
  • Etablering af stier og andre faciliteter i naturen
  • Renovering af stier og andre friluftsfaciliteter, som anvendes af en større kreds af borgere
  • Information om gode natur- og friluftsoplevelser i lokalområdet
  • Projekter, som fremmer god adfærd i naturen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Søren Peschardt, formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget, tlf. 51 50 84 63.

Lis Ellemand, biolog og projektleder, Natur og Udeliv, tlf. 21 67 52 55