Pressemeddelelse
7. august 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ældreminister Thyra Frank henter inspiration i Vejle Kommune

 
 
 
 

Ældreministeren besøger Plejecenter Kastaniehaven tirsdag den 8. august for at høre om ældremad og ældres mulighed for selvbestemmelse. Som led i arbejdet med at afbureaukratisere vil ministeren også gerne høre om kommunens dokumentation på ældreområdet.

 
 
 
 
 
 
 
 

- Jeg glæder mig meget til at besøge Kastaniehaven og fortsætte en inspirerende snak med Emma Winther om god plejehjemsledelse. Emma Winther er jo udvalgt til at deltage i regeringens ledelseskommission, fordi hun er en vigtig stemme, når vi taler god offentlig ledelse. Det bliver spændende at se, hvordan hun bruger sine værdier i hverdagen i Kastaniehaven, siger ældreminister Thyra Frank, som bl.a. skal høre om, hvordan Kastaniehaven tilbereder mad, hvilke muligheder de ældre har for at leve et værdigt liv - og møde beboere og personale.
 

Thyra Frank tager jævnligt rundt i landet for indsamle gode erfaringer på ældreområdet. I Vejle Kommune glæder man sig over, at ministeren ønsker at besøge et plejecenter i Vejle Kommune og høre om kommunens ældrepleje, hvor god ældremad og hverdagsrehabilitering er nogle af de helt store og aktuelle dagsordener:


- På ældreområdet er vi meget optagede af at skabe bedre rammer for ældres sundhed og livskvalitet og har netop sat projektet "Måltider der styrker" i gang. Det skal skabe bedre mad og rammer for måltider, da mad udover at stille sult også skaber fællesskaber. Derudover er der også fokus på hverdagsrehabilitering, hvor personalet tager afsæt i, hvad den ældre selv kan og inddrager den ældre, siger Anne Mette Lund, velfærdsdirektør i Vejle Kommune.

På de ældres præmisser
Emma Winther, som er leder af Plejecenter Kastaniehaven, ser frem til at vise ministeren rundt og fortælle, hvordan livet leves i Kastaniehaven:


- I Kastaniehaven forsøger vi at give de ældre mulighed for fortsat at leve et godt liv og være med i et fællesskab og have noget at stå op til. De bliver derfor inddraget i hverdagens opgaver i den udstrækning, det er muligt: De deltager i madlavningen, hvis de har lyst og kan, og menuen tilrettes efter særlige ønsker. De vælger også selv, hvor meget de har lyst til at indgå i fællesskabet og naboskabet på tværs af husene. Men vi gør meget ud af fællesskabet - også med de øvrige borgere i byen ved at inddrage frivillige og lave arrangementer med andre institutioner. Tiltag, som skal være med til at give de ældre så mange stjernestunder som muligt, lyder det fra plejehjemslederen.

Emma Winther er bl.a.
den bærende kraft i et lokalt netværksprojekt mellem plejecenter, børnehave, skole og frivillige, der handler om at samarbejde og spille hinanden gode og om at invitere de lokale kræfter indenfor for at skabe bedre velfærd og bedre ældrepleje. Hun har desuden siden marts 2017 været medlem af regeringens ledelseskommisson, som skal arbejde med at skabe bedre offentlig ledelse.

Ældreministeren besøger Plejecenter Kastaniehaven, Sdr. Ringvej 6, 7323 Give, tirsdag den 8. august fra kl. 15.45-16.45. Pressen er velkommen til at deltage. Ved deltagelse giv gerne besked på connd@vejle.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation


Mere information:
Velfærdsdirektør Anne Mette Lund, telefon 21 17 11 73.    
Centerleder Emma Winther, telefon 30 38 63 20.


For interview med ældreministeren kontakt:
Presserådgiver Natasja Maj Dybmose, presserådgiver, sundheds- og ældreministeriet, telefon 20 67 08 74.