Pressemeddelelse
15. juni 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune vinder Diabetesforeningens Handlingspris 2018

 
 
 
 

Prisen går til kommunens opsøgende sygeplejeteam, der arbejder målrettet med fysiske og kroniske sygdomme som diabetes ved at tilbyde sundhedssamtaler til udsatte mennesker. Tilbuddet har eksisteret i tre år og findes ikke i samme form andre steder i landet.

 
 
 
 
Prisoverrækkelsen ved Folkemødet på Bornholm 2018

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim overrakte prisen til Vejle Kommunes borgmester Jens Ejner Christensen til Folkemødet på Bornholm.

 
 
 
 

Dommerne lagde i deres bedømmelse vægt på, at indsatsen er målrettet en særlig udsat gruppe mennesker, der er i højrisikogruppen for at udvikle diabetes. De lagde også vægt på projektets fokus på den enkeltes behov og ønsker:

 

- Der er behov for en særlig indsats overfor særlige grupper, der har en ekstra høj risiko for type 2-diabetes og samtidig trues af alvorlige følgesygdomme. Derfor er Vejle Kommunes opsøgende sygeplejeteam, der gør et stort arbejde for at skabe konkret sammenhæng imellem kommunens tilbud og sundhedsvæsenet, en værdig modtager af Diabetesforeningens Handlingspris. Sygelejeteamet har konsekvent den enkelte patients behov, ønsker og livssituation i centrum. I Diabetesforeningen håber vi, at andre kommuner vil lade sig inspirere af dette gode og nødvendige projekt, siger Diabetesforeningens administrerende direktør Henrik Nedergaard.

 

Det var Diabetesforeningens protektor, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, der overrakte prisen og en check på 10.000 kr. til Vejle Kommunes borgmester Jens Ejner Christensen. Det skete ved "Diabetes Topmøde - fra plan til handling" på Folkemødet på Bornholm den 15. juni 2018.

 

Borgmesteren er glad for prisen og for, at sygeplejeteamet bidrager til at give mennesker med diabetes bedre muligheder for at leve godt med diabetes uden følgesygdomme:

- Baggrunden for indsatsen har været at forbedre udsatte menneskers liv og sundhed - for deres egen skyld, men også for at sikre en bedre økonomi gennem en forebyggende indsats, siger Jens Ejner Christensen.

- Og så kommer indsatsen tilmed nogle af landets svageste til gode. Mennesker, som ikke selv har overskud til at kontakte lægen - eller som pga. psykisk sygdom overser alvorlige symptomer. Tidligere var der ingen, der handlede på disse borgeres fysiske helbred. Det gør vi i Vejle med vores opsøgende sygeplejersker, siger borgmesteren.

 

Det er første gang, at prisen uddeles. Baggrunden for at stifte prisen på 10.000 kroner er at fremhæve de initiativer, der foregår i sundhedssystemet på diabetesområdet, og som bidrager til at nå målene i den Nationale Diabeteshandlingsplan fra november 2017.


Fakta om det opsøgende sygeplejeteam:
I tre år har Vejle Kommune som den eneste kommune i landet haft et opsøgende sygeplejeteam, som opsøger psykisk sårbare og mennesker udviklingshandicaps eller misbrugsproblemer. De bliver tilbudt sundhedssamtaler, hvor deres fysiske helbred bliver undersøgt. På den måde opdager de sygdomme og følger dem til lægen.

 

Undersøgelser viser, at denne gruppe dør 15-20 år tidligere og er mere syge end andre. Det skyldes selvmord, vold og ulykker, men også at fysiske sygdomme ikke altid opdages, og dermed får borgerne ikke den nødvendige behandling. På den baggrund er der i Vejle Kommune sat flere initiativer i gang for at sikre, at også disse målgrupper for et godt og langt liv, bl.a. ansættelsen af opsøgende sygeplejersker.

 

Hvor andre fagpersoner, som målgruppen typisk er i kontakt med, har fokus på den pædagogiske og sociale indsats, så borgeren f.eks. kan få det bedre psykisk, har de opsøgende sygeplejersker fokus på kroppen. Hvis kroppen er forsømt, er det svært at arbejde med det psykiske.

 

Sundhedssamtalen resulterer i en rapport, som borgeren kan tage med til sin læge eller behandler.

Tiltaget koster 2,5 mio. kr. om året, og der er ca. 600- 800 borgere, der modtager tilbuddet om året.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Borgmester Jens Ejner Christensen, tlf. 20 16 32 14
Social- og psykiatrichef Birthe Vorsum, tlf. 29 67 35 85