Pressemeddelelse
21. juni 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune vil vejlede butikker i gågaden om skilte

 
 
 
 

På baggrund af den seneste tids fokus på skiltning i gågaden går Teknik & Miljø nu ud og vejleder butikkerne om, hvordan de skilter efter reglerne.

 
 
 
 

Der har været talt meget om skilte på gågaden i Vejle den seneste tid. Nogle mener, der er for mange skilte, nogle mener, at de står forkert placeret.

 

For at hjælpe de handelsdrivende med at skilte efter reglerne, vil Teknik & Miljø i Vejle Kommune bl.a. sende medarbejdere ud til butikkerne med vejledning i, hvad der er op og ned i reglerne.

 

- Reglerne for skiltning hører under vejlovgivningen. Derfor er der helt klare regler for, hvordan man må skilte i gågaden. Det er altså ikke noget, vi som kommune selv kan bestemme. Men vi har tilsynet på området. Derfor er vi også de rigtige til at give butiksejerne råd og vejledning om, hvordan de overholder reglerne. Og vi kan se på debatten, at der nok er et behov for aktivt at gå ud og gøre det nu, pointerer Christoffer Melson, formand for Teknisk Udvalg.

 

I første omgang sender Teknik & Miljø et brev til alle ejere og lejere i gågaderne i Vejle. Derefter følges der op med eventuelle besøg i butikkerne fra forvaltningen.

 

- Vi vil ikke komme ind i hver eneste butik, men forvaltningens medarbejdere vil besøge de butikker, hvor de kan se, der måske er usikkerhed om reglerne, forklarer Christoffer Melson.

 

Kort fortalt er reglerne sådan, at fritstående skilte er en del af vareudstillingen. Der kræves derfor ikke særlig tilladelse til at sætte et såkaldt A-skilt op, hvis man ellers overholder "Regulativ for opstilling af fritstående skilte". Det handler bl.a. om, hvor man må sætte sit skilt, og hvor mange skilte man må have foran sin butik som en del af gadebilledet.

 

I det brev, forvaltningen sender til ejerne og lejerne, bliver der henvist til reglerne, som ligger på kommunens hjemmeside. Man har altså også mulighed for selv at orientere sig om, hvorvidt man overholder reglerne på området.

 

- Vi håber, vores fokus på reglerne vil afhjælpe de problemer, der måtte være. Det er vigtigt, at vi har et godt bymiljø, hvor butikkerne kan udføre deres hverv, men hvor der også er plads til, at man kan se selve byen som f.eks. al den gode arkitektur, vi har, siger Christoffer Melson og understreger, at man altid som butiksindehaver er velkommen til at kontakte Teknik & Miljø med eventuelle spørgsmål f.eks. om skiltning og opstilling af andre udstillingsgenstande.

 

Hvis butikkerne ikke overholder reglerne, kan kommunen udstede et påbud, som i sidste ende kan føre til politianmeldelse.

 

FAKTA
Teknik & Miljø har samlet reglerne for brug af gågaderne til opstilling af udstillingsgenstande, boder, skilte og lignende på vejle.dk: https://www.vejle.dk/erhverv/min-virksomhed/tilladelser-og-bevillinger/detailhandel-og-restaurant/ 

 

.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand for Teknisk Udvalg Christoffer Melson, tlf.: 26 28 82 02; e-mail: chram@vejle.dk
Afdelingsleder for Vej & Park Lars Bolander, tlf.: 76 81 23 09; e-mail: larbo@vejle.dk