Velfærdsteknologirådet investerer 2.3 mio. kr. i nye teknologier

 
 
 
 

De 2.3 mio. kr. skal bruges til at afprøve specialdesignede ladcykler til borgere med handicap, løftevogne til håndtering af madvarer til medarbejderne og forskellige teknologiske hjælpemidler til borgere med behov for socialpædagogisk støtte.

 
 
 
 

 

Velfærdsteknologirådet har godkendt tre ansøgninger til Velfærdsteknologipuljen og dermed bevilget 2.383.000 kr. til at afprøve forskellige teknologier.

 

På bofællesskabet Postens Vej bor borgere med udviklingshandicap og forskellige diagnoser. De kan ikke selv cykle en tur eller kommunikere om sine oplevelser. Rådet har derfor bevilget 245.000 kr. til at købe to ladcykler med plads til en kørestol eller to siddende personer. Pengene skal også bruges på action-kameraer til at filme cykelturene.

 

- Vi vil gerne give borgerne mulighed for at komme ud i naturen og efterfølgende kunne kommunikere om deres oplevelser og dermed styrke fællesskabet med de andre borgere, pårørende og frivillige, siger mødeleder Camilla Eva Jørgensen, næstformand for Voksenudvalget.

 

Inspirationen kommer fra "Cykling uden alder", som har gode erfaringer, der viser, at en cykeltur sammen med andre giver den enkelte en følelse af fællesskab. Teknologien evalueres i slutningen af 2023.

 

Velfærdsteknologi som supplement til socialpædagogisk støtte

Et af de andre projekter, der har fået en stor portion penge, er en udvidelse af et forsøg med teknologiske hjælpemidler til borgere, som får socialpædagogisk støtte.

 

Erfaringerne med at sætte ind med forskellige velfærdsteknologiske hjælpemidler er gode og har vist at kunne afhjælpe borgernes udfordringer, så de enten ikke har brug for en pædagogisk vejleder eller har behov for mindre støtte. Det kan f.eks. være kugledyner, sansestole, vægttæpper, vibrationsvækkeure, musikpude og apps, der giver struktur og støtte i hverdagen.

 

Forsøget udvides til nye borgere, som inden visitation af støtte vurderes i forhold til, om et teknologisk hjælpemiddel kan afhjælpe deres udfordringer helt eller delvist. Forsøget varer frem til slutningen af 2024. Herefter evalueres det.

 

I alt 60 mio. kroner til velfærdsteknologi
I budgetforliget i 2012 blev der afsat 20 mio. kr. til at teste og investere i teknologi, som skal imødekomme de kommende års demografiske udfordringer. I 2017 blev der afsat yderligere 20 mio. kr. til investeringer frem til 2020. Og i budgetforliget 2020 blev der oprettet endnu en pulje på 20 mio. kr., som frem til 2024 skal bygge videre på de to tidligere puljer.

 

Vejle Kommunes velfærdsteknologiråd består af seks medlemmer fra Seniorudvalget, Voksenudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, som har ansvaret for at prioritere de i alt 60 mio. kr. til ny velfærdsteknologi.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Camilla Eva Jørgensen, næstformand for Voksenudvalget i Vejle Kommune, tlf. 20 58 70 18

Anne Mette Lund, velfærdsdirektør i Vejle Kommune, tlf. 76 81 60 00