Pressemeddelelse
31. januar 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Større fokus på genanvendelse på genbrugspladserne

 
 
 
 

Langt det meste affald kan genanvendes. Derfor har AffaldGenbrug hele tiden fokus på, hvordan vi i Vejle Kommune kan nedbringe mængden af det affald, der deponeres. Nu er de klar med en ny container, der sikrer, at mere affald bliver genanvendt frem for at blive gravet ned i jorden.

 
 
 
 
 
 
 
 

Det er spild af gode ressourcer og dyrt for både miljø og økonomi, når vores affald ikke bliver genanvendt. Derfor er det vigtigt at nedbringe mængden af det affald, vi enten deponerer eller sender til forbrænding.

 

"Vi skal have så lidt affald kørt til deponi, som muligt, og vi er hele tiden opsøgende i forhold til at finde nye måder at genanvende affaldet på. Deponi betyder, at affaldet bliver gravet ned og efterladt til de næste generationer, der måske opfinder en måde at genanvende materialerne på", fortæller Mette Bloch Smedegaard, teamleder for genbrugspladserne i Vejle Kommune.

 

AffaldGenbrug præsenterer nu en ny mulighed for at sortere endnu mere. På Vejle Kommunes fire genbrugspladser bliver der opstillet en ny container til farvet sanitet, porcelæn, glaserede klinker og urtepotter af keramik.

 

"Det er alt sammen affald, som tidligere blev afleveret i deponi. Men nu har man fundet ud af, hvordan man kan genanvende den type affald, og dermed kan vi flytte meget deponi over til genanvendelse. Det affald, der kommer i containeren, bliver sendt videre til knusning og bliver brugt til støbning af betonfundamenter og lignende", siger Mette Bloch Smedegaard.

 

Mindre og mindre deponeres

Deponimængden falder hvert år, fordi der hvert år sker nye tiltag. I 2017 blev der afleveret lidt over 2.000 ton affald til deponi på kommunens fire genbrugspladser. Det svarer til 3,8 % af den samlede affaldsmængde, der kommer ind på genbrugspladserne.

 

"3,8 % lyder måske ikke af så meget. Men hvis man sammenligner det med, at det jern og metal, vi får ind, udgør 3,6 %, så er det alt for meget affald, der går til deponi. Nogen gange bliver vi nødt til at deponere ting, fordi de er sammensat af flere materialer. Men hvis man for eksempel afleverer et kakkelbord, er det en god idé at banke kaklerne fri, så træ og kakler bliver skilt ad. Skiller man tingene ad, kan langt størstedelen genanvendes", slutter Mette Bloch Smedegaard.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Mette Bloch Smedegaard, teamleder, AffaldGenbrug, Teknik & Miljø, Vejle Kommune.
Mail: mebsm@vejle.dk, tlf.: 76 81 28 28 og mobil 40 35 98 01

 

Yvonne Thagaard Andersen, afdelingsleder, AffaldGenbrug, Teknik & Miljø, Vejle Kommune.
Mail: yvman@vejle.dk, tlf.: 76 81 28 47 og mobil: 29 28 27 45.