Fjorden er flyttet ind i Økolariet

 
 
 
 

Hold vejret og træd med ned under overfladen i Vejle Fjord og se, hvordan tilstanden er for dyr og planter, når Økolariet slår dørene op for en ny sæson.

 
 
 
 
Foto 1_dykker i akvariet Økolariet.jpg

Akvariet i Økolariet har også fået en makeover. Her er dykker og projektleder i Vejle Kommune, Klaus Balleby ved at plante ålegræs i akvariet.

 
 
 
 
Foto 2_oplevelsen starter allerede ved nedgangen til trappen.jpg

Allerede på vej ned ad trappen til Fjord og Hav udstillingen, får du oplevelsen af at du befinder dig under overfladen

 
 
 
 

Når Økolariet åbner lørdag den 12. februar, er det med en helt ny og gennemgribende renovering af udstillingen Fjord og Hav.

 

For første gang siden Økolariet åbnede i 2003, er udstillingen Fjord og Hav i kælderen ændret og fornyet. Gæsterne kan stadig træde ned på en "blød og mudret" havbund neden for trappen, og akvariet står der også stadig. Men oplevelsen af at være under vandet er i den grad opgraderet, og indholdet og aktiviteterne er helt nye.

 

-          Det faglige indhold i udstillingen er udviklet i samarbejde med naturgenopretningsprojektet Sund Vejle Fjord, der har til formål at genskabe den økologiske balance i fjorden. Det lyder måske lidt tungt, men det er faktisk ikke svært at formidle, fordi vand, dyreliv og planter er så flotte og spændende, at rammerne til budskabet er blevet fantastiske. I kan godt glæde jer, siger Pernille Kjølholt leder i Økolariet.

 

I den nye udstilling kan gæsterne opleve nogle af de problemstillinger, der er i fjorden på en sansemættet og interaktiv måde.

 

-          Vi er meget glade for, at Økolariet på en let forståelig måde kan formidle nogle af de komplekse problemstillinger omkring fx næringsstoffer og manglende levesteder, som Vejle Fjord kæmper med i øjeblikket, lyder det fra Lars Schmidt, medlem af styregruppen for Sund Vejle Fjord og næstformand i Klima-, Natur- og Miljøudvalget.

 

FaceTime med en fisk

Den nye udstilling taler til sanserne. Følelsen af at være under vandet skabes ved hjælp af 3D-projektioner på væggene, der giver et vue langt ud i fjorden. Her kan gæsterne se, hvordan tilstanden er i dag, og hvordan forskellige tiltag skal genoprette balancen i fjorden med udplantning af ålegræs, etablering af muslingebanker og stenrev.

 

-          Vi har også fået nye fisk og ny dekoration i det store akvarium, og som noget nyt kan man FaceTime med en fisk. På en storskærm kan gæsterne trykke et nummer til en af fiskene i akvariet, og så vil der blive etableret forbindelse til fisken, som vil fortælle lidt om sig selv, forklarer udstillingsansvarlig Hanne Rasmussen med et smil.

 

Udstillingen byder også på nye aktiviteter i form af talende kæmpemuslinger og ålegræs. I vinterferien kan gæsterne desuden få nysgerrigheden udfordret i quizzen "Havets hemmeligheder".

 

Den ny renoverede Fjord og Hav udstilling bliver indviet fredag den 11. februar, hvor Søren Peschardt, formand for Klima-, Miljø- og Naturudvalget, klipper snoren til udstillingen. Indvielsen holdes for indbudte gæster, og lørdag den 12. februar kl 10.00 åbner udstillingen og Økolariet for offentligheden. 

 

Se mere på okolariet.dk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAKTABOKS: Om Sund Vejle Fjord projektet:

Er stort anlagt naturgenopretningsprojekt i Vejle Fjord med et samlet budget på godt 25 mio. kr., der over en femårig periode skal søge at iværksætte forskellige tiltag, der på sigt kan medvirke til at genskabe god økologisk tilstand i Vejle Fjord og genskabe fjordens biologiske mangfoldighed. Projektet har fokus på at reetablere de fysiske rammer i fjorden, der huser den høje biodiversitet.

Det sker ved følgende fire marine naturgenopretningstiltag:

  1. Retablering af fortidens ålegræsbede
  2. Udlægning af nye muslingebanker
  3. Udlægning af stenrev
  4. Opfiskning af krabber

Projektet er støttet af Velux Fonden og Vejle Kommune og får assistance af både frivillige borgere og foreninger.

 

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/miljoe-og-naturpleje/danmarks-vildeste-kommune-vilde-vejle/sund-vejle-fjord/

 

 
 
 
 
Kontaktinformation

Pernille Kjølholt, leder Økolariet: mail: pekjo@vejle.dk, tlf. 7681 2050 / mobil 2061 7107

Hanne Rasmussen, udstillingsansvarlig: mail: hatra@vejle.dk, tlf. 7681 2057/mobil 6170 7053

 
 
 
 
 
 
 

Økolariet
Dæmningen 11 - 7100 Vejle - Tlf.: 76 81 20 60 - Mail: okolariet@vejle.dk